Pripravujeme

10. 9. 2019
Register adries
JUDr. Muravský
25.-27. 9. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Podbanské, Grandhotel Permon
30. 9. - 2. 10. 2019
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
4. 10. 2019
Zákon o odmeňovaní pedagógov
MsKS Michalovce
Mgr. Tamašová
11. 10. 2019
Odchyt psov a čípovanie
MsKS Michalovce
Ing. Havrilák
21. 10. 2019
Zákon o miestnych daniach
MsKS Michalovce
Ing. Ištoková
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
27. 11. 2019
Hlásenie pobytu obyvateľov
MsKS Michalovce
JUDr. Bučko
9. 12. 2019
Účtovná zavierka
MsKS Michalovce
Ing. Urbanová