Podujatia

Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Michal Lažo , Peter Hanečák, zástupcovia VSD, a.s.
VS: 283009
PRIHLÁŠKA
1. 10. 2020Len pre tých, ktorí sú prihlásení na Inventarizáciu na niektorom z RVC Košice/ Michalovce/ Prešov.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí *WEBINÁR*
PRIHLÁŠKA
MsKS Michalovce
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
VS: 1510
PRIHLÁŠKA
MsKS Michalovce
Ing. Peter Gallovič
VS: 2710
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-29. 10. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
30. 11. - 2. 12. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
7. 12. 2020
Účtovná závierka obce k 31.12.2020
MsKS Michalovce

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021