Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Sandra Makeľová
Lektorovanie podujatí: 21. 06. 2024 - Etiketa a Protokol ako jeden z hlavných pilierov úspešnej samosprávy
17. 06. 2024 - OSVEDČOVANIE listín, HLÁSENIE pobytu občanov a REGISTER obyvateľov, ETIKETA a PROTOKOL - 3 - dňové pracovné stretnutie
09. 05. 2024 - Pracovné stretnutie - moderný sekretariát úradu
25. 03. 2024 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
25. 10. 2023 - Pracovné stretnutie pre matrikárov a ďalších odborných zamestnancov samosprávy