Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Sandra Makeľová
Lektorovanie podujatí: 25. 10. 2023 - Pracovné stretnutie matrikárov a ďalších odborných zamestnancov samosprávy