Úvod

Základné informácie

 

Združenie bolo založené na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 4.9.1996 v Michalovciach. Jej zakladateľmi sú zástupcovia obcí - primátori a starostovia regionálnych združení ZMO nachádzajúce sa v okresoch Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Kontakt:


JUDr. Gabriela Štefanová, manažér RVC

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
JUDr.Gabriela Štefanová, manažérka RVC Michalovce
0915 969 634, 0918 125 777
rvcmichalovce@gmail.com

Členovia Rady RVC Michalovce:

 

1/Jarmila Lopatová, predseda, starostka obce Suché

2/ Ing. Hofericová Ľuboslava, podpredseda
3/ Ing. André Jaroslav, člen
4/ Kurťaková Monika, člen
5/ Kerekanič Ján, člen
6/ Ing. Borovský Ján, člen
7/ Bc. Duda Michal, člen

Kontrolná komisia pri RVC:

Ing. Veľasová Ľudmila, predseda, starostka Hankovce
Bc. Capová Lýdia, člen, Maťovské Vojkovce

Mgr. Uháľová Jozefína, člen, Zemplínska Teplica

 

 

Akreditovaný kurz:

P.č. Číslo akreditácie: Názov kurzu:
1. 1636/3688/2003/153/1 Vzdelávanie pre volených predstaviteľov mestských a obecných samospráv a zamestnancov mestských a obecných úradov - 60 hod.

Prílohy na stiahnutie:
Dodatok c_1 Stanov