Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
 • Pracovné stretnutie starostov a primátorov
  14.-16. 10. 2024
 • Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
  23.-25. 10. 2024
 • Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
  11.-12. 11. 2024
 • Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
  11.-13. 11. 2024
 • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
  18.-20. 11. 2024
 • Pracovné stretnutie správcov majetku
  2.-4. 12. 2024