Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
  • Pracovné stretnutie pre školské úrady
    2.-3. 5. 2024
  • Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
    29.-31. 5. 2024
  • Pracovné stretnutie pre matriky a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
    17.-19. 6. 2024