Spoločné podujatia RVC Východ

  • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl - 3 dni
  • Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
  • Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl
  • Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
  • Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
  • Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
Košice Michalovce Prešov
RVC mapa
Stránku vytvoril Michal Biroš | Copyright © 2008-2018