Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

 • Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
  16.-18. 9. 2020
 • Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
  28.-30. 9. 2020
 • Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
  26.-27. 10. 2020
 • Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
  27.-28. 10. 2020
 • Mzdy a Personalistika
  27.-29. 10. 2020
 • Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
  4.-5. 11. 2020
www.avs-rvc.sk