Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

Momentálne neprebiehajú žiadne kurzy pre RVC Východ.