Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
  • Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
    23.-24. 11. 2022
  • Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
    23.-25. 11. 2022
  • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
    30. 11. - 2. 12. 2022