Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

 • Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
  Marec 2021
 • Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
  Marec 2021
 • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
  Marec 2021
 • Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
  Apríl 2021
www.avs-rvc.sk