Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
  • Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
    11.-13. 11. 2024
  • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
    18.-20. 11. 2024
  • Pracovné stretnutie správcov majetku
    2.-4. 12. 2024