Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

  • Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
    2.-4. 4. 2019
www.avs-rvc.sk