Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
 • Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
  23.-24. 11. 2021
 • Pracovné stretnutie starostov a primátorov
  29. 11. - 1. 12. 2021
 • Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
  15.-16. 12. 2021
 • Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
  15.-17. 12. 2021