Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
 • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
  26.-28. 4. 2023
 • Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
  7.-9. 6. 2023
 • Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
  18.-20. 9. 2023
 • Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1
  6.-10. 11. 2023