Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

 • Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
  23.-24. 6. 2021
 • Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
  23.-25. 6. 2021
 • Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
  28.-30. 6. 2021
 • Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
  Júl 2021
 • Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
  Júl 2021
 • Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
  Júl 2021
www.avs-rvc.sk