Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

  • Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
    25.-27. 9. 2019
  • Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
    30. 9. - 2. 10. 2019