Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

  • Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
    November 2020
  • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
    30. 11. - 2. 12. 2020
www.avs-rvc.sk