Spoločné podujatia RVC Košice, Michalovce, Prešov

SME SÚČASŤOU SYSTÉMU VZDELÁVANIA
miestnej a regionálnej územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií na Slovensku
 • Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
  29.-31. 3. 2023
 • Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
  24.-26. 4. 2023
 • Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
  24.-26. 4. 2023
 • Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
  7.-9. 6. 2023