Podujatia

29. 6. - 7. 7. 2020Zmena miesta a pravdepodobne aj termínu, info zašleme včas všetkým prihláseným. Predpokladaný T: 29.6 až 3.7.2020
Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VUC a ich RO. Akreditovaný kurz ministerstva školstva 2471/2018/29/1
Zemplínska šírava, Hotel Chemes
Ing. Terézia Urbanová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

22. 6. 2020
Drobné stavby
MsKS Michalovce
JUDr.Spišiaková
September 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
18.-20. 9. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.