Podujatia

21.-25. 10. 2019Podujatie je zrušené.
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
PRIHLÁŠKA
MsKS Michalovce
Ing. Oxana Hospodárová
PRIHLÁŠKA
6. 11. 2019
OBEC a KATASTER
MsKS Michalovce
JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Iveta Ivanocová
PRIHLÁŠKA
12. 11. 2019Zmena miesta: „ Zlatý býk“ za hotelom Družba
Riadenie materskej školy *nové požiadavky*
MsKS Michalovce
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

18.-20. 11. 2019
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Podbanské, Grandhotel Permon
27. 11. 2019
Hlásenie pobytu obyvateľov
MsKS Michalovce
JUDr. Bučko
9. 12. 2019
Účtovná zavierka
MsKS Michalovce
Ing. Urbanová