Podujatia

Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
17.-19. 9. 2018 Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov, zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v náväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch,  v znení neskorších zmien, vymáhanie  daňových nedoplatkov - Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka. Hotel Vinnay, Vinné jazero Ing. Gašparovičová, JUDr. Ney Tlačená pozvánka
25.-27. 9. 2018 Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Horný Smokovec, hotel Bellevue Ing. Michal Lažo, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo Tlačená pozvánka
4. 10. 2018 VEDENIE POKLADNICEz hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly. MsKS Michalovce Ing. Mária Kasmanová Tlačená pozvánka
9. 10. 2018 MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj MsKS Michalovce Ing. Iveta Ištoková Tlačená pozvánka
10. 10. 2018 Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl MsKS Michalovce PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Tlačená pozvánka
15. 10. 2018 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkovpre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva MsKS Michalovce Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
18.-19. 10. 2018 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY / 2.časť Hotel Glamour, Zempl. Šírava, časť Kaluža JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Tlačená pozvánka
Archív pozvánok

Pripravujeme

Dátum Názov Miesto Lektori
14.-15. 11. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni Podbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová
14.-16. 11. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Podbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Michal Belohorec, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová
3.-5. 12. 2018 Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl Podbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Prihlásiť