Podujatia

15. 3. 2023(Webinár) 16.-22. 3. 2023 (Videoseminár) presun z termínu 16.2.2023 na nový termín
Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
VS: 190123
PRIHLÁŠKA
16. 3. 2023(Webinár) 17.-23. 3. 2023 (Videoseminár) presun z pôvodného termínu 21.2.2023 na Nový termín
Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023
VS: 210223
PRIHLÁŠKA
27. 3. 2023prezenčné podujatie Presun podujatia - nový termín oznámime v krátkom čase
Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky.
VS: 270323
PRIHLÁŠKA
29.-31. 3. 2023 prezenčné 3 - dňové podujatie Nové !
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
GRAND HOTEL PERMON**** Podbanské, Vysoké Tatry
Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD. , Ing. Zdenko Knižka, Ing. Andrej Jankech - NKÚ SR
VS: 29310323
PRIHLÁŠKA
Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23
VS: 120423
PRIHLÁŠKA
Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23
VS: 130423
PRIHLÁŠKA
Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23
PRIHLÁŠKA
24.-26. 4. 2023 prezenčne STAVEBNÉ ÚRADY
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
VS: 24260423
PRIHLÁŠKA
24.-26. 4. 2023 prezenčne STAVEBNÉ ÚRADY
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
VS: 24250423
PRIHLÁŠKA
26.-28. 4. 2023 (Webinár)
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
VS: 26280423
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

21. 4. 2023
KONTROLÓR OBCE / mesta/ mestskej časti -postavenie, nároky a aktuálne úlohy
7.-9. 6. 2023
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Permon, Podbanské
18.-20. 9. 2023
Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
6.-10. 11. 2023
Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021