Pripravujeme

September 2020
Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *
Košice, SBD II., Bardejovská 3
28.-30. 9. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
30. 9. 2020
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre Obce, RO a PO
MsKS Michalovce
19. 10. 2020
Rozpočtové pravidlá
MsKS Michalovce
26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-29. 10. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
7. 12. 2020
Účtovná závierka obce k 31.12.2020
MsKS Michalovce

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021