Podujatia

Podbanské, Grandhotel Permon
Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA
4. 10. 2019ODMEŇOVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANOV PO NOVOM
Zmeny a aktualizácievo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
MsKS Michalovce
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PRIHLÁŠKA
21.-25. 10. 2019Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 2970/2019/67/1
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

21. 10. 2019
Zákon o miestnych daniach
MsKS Michalovce
Ing. Ištoková
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
28.-29. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
27. 11. 2019
Hlásenie pobytu obyvateľov
MsKS Michalovce
JUDr. Bučko
2.-4. 12. 2019
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
Podbanské, Grandhotel Permon
9. 12. 2019
Účtovná zavierka
MsKS Michalovce
Ing. Urbanová