Podujatia

9. 9. 2019Seminár zrušený !!! téma bude odprednášaná na stretnutí starostov v dňoch 25.-27.9.2019 v Podbanskom
POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN
MsKS Michalovce
JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
PRIHLÁŠKA
MsKS Michalovce
Ing. Silvia Tokárová, Mária Pancuráková
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

4. 10. 2019
Zákon o odmeňovaní pedagógov
MsKS Michalovce
Mgr. Tamašová
21. 10. 2019
Zákon o miestnych daniach
MsKS Michalovce
Ing. Ištoková
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
28.-29. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
27. 11. 2019
Hlásenie pobytu obyvateľov
MsKS Michalovce
JUDr. Bučko
2.-4. 12. 2019
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
Podbanské, Grandhotel Permon
9. 12. 2019
Účtovná zavierka
MsKS Michalovce
Ing. Urbanová