Podujatia

15. 4. 2021(Webinár) 16.-23. 4. 2021 (Videoseminár) Stavebný úrad
ROZHODNUTIA stavebného úradu ELEKTRONICKY
VS: 150421
PRIHLÁŠKA
20. 4. 2021 (Webinár) 21.-27. 4. 2021 (Videoseminár) Nové!
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK v II. Q. 2021
VS: 202104
PRIHLÁŠKA
22. 4. 2021 (Webinár) 23.-29. 4. 2021 (Videoseminár) Nové!
FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach,RO a PO zriadených obcou
VS: 222304
PRIHLÁŠKA
29. 4. 2021 (Webinár) 30. 4. - 6. 5. 2021 (Videoseminár) ˙NOVÝ TERMÍN ˙Presunuté podujatie z 8.4.2021
FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI upravená metodickým pokynom MF SR a metodickým odporúčaním MF SR
VS: 080904
PRIHLÁŠKA
6. 5. 2021 (Webinár) 7.-13. 5. 2021 (Videoseminár) Nové!
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
VS: 060705
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

23.-24. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-25. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
28.-30. 6. 2021
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
Júl 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
Júl 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Júl 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021