Podujatia

1. 12. 2021 (Webinár) 2.-9. 12. 2021 (Videoseminár)
Správne konanie v školstve
VS: 011221
PRIHLÁŠKA
2. 12. 2021 (Webinár) 3.-10. 12. 2021 (Videoseminár)
Mzdová účtovníčka na prelome rok 2021/2022
VS: 021221
PRIHLÁŠKA
7. 12. 2021 (Webinár) 8.-14. 12. 2021 (Videoseminár) Elektronizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 v skratke
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021
VS: 071221
PRIHLÁŠKA
10. 12. 2021 (Webinár) 13.-17. 12. 2021 (Videoseminár) Nový termín, pôvodne 10.11.2021
Odpadové hospodárstvo obce * pripravované zmeny od 1.1.2022 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve *
VS: 101121
PRIHLÁŠKA
15.-16. 12. 2021 Stavebné úrady
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
VS: 15161221
PRIHLÁŠKA
25.-26. 1. 2022 Z dôvodu epidemiologickej situácie posúvame termín konania na január 2022
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Grandhotel Permon, Podbanské
VS: 23241102
PRIHLÁŠKA
25.-26. 1. 2022 Z dôvodu epidemiologickej situácie posúvame termín konania na január 2022
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
VS: 232411
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

7.-31. 12. 2021
DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 * aktuálne informácie a postupy *
10.-12. 1. 2022
Pracovné stretnutie starostov a primátorov
Nový Smokovec, Grandhotel Bellevue

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021