Podujatia

21. 5. 2024(Webinár) 22.-28. 5. 2024 (Videoseminár) presun z pôvodného termínu 9.4.2022 na NOVÝ TERMÍN
Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
VS: 210524
PRIHLÁŠKA
3. 6. 2024 (Webinár) 4.-10. 6. 2024 (Záznam z webinára) VZN
Všeobecné záväzné nariadenia obcí po aktuálnych legislatívnych zmenách
VS: 030624
PRIHLÁŠKA
4. 6. 2024 prezenčné podujatie Nové podujatie
Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí
Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.
VS: 040624
PRIHLÁŠKA
5.-6. 6. 2024 (Praktický kurz -Webinár) 8.-13. 6. 2024 (Záznam z webinára) Praktický kurz s potvrdením
Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy    *2-dňový praktický kurz*
VS: 05060624
PRIHLÁŠKA
12. 6. 2024 prezenčné podujatie
Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q 2024
Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

14.-16. 10. 2024
Pracovné stretnutie starostov a primátorov
Grandhotel Permon****, Podbanské
23.-25. 10. 2024
Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
11.-13. 11. 2024
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Grandhotel Permon****, Podbanské
11.-12. 11. 2024
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Grandhotel Permon****, Podbanské
18.-20. 11. 2024
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Grandhotel Permon****, Podbanské
2.-4. 12. 2024
Pracovné stretnutie správcov majetku
Grandhotel Permon****, Podbanské

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021