Podujatia

11. 4. 2024(Webinár) 12.-19. 4. 2024 (Videoseminár)
Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní MIESTNYCH KOMUNIKÁCII
online/Zoom
JUDr. Dominika Mokošová
VS: 110424
PRIHLÁŠKA
15.-17. 4. 2024pracovné stretnutie Podujate je vypredané
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
JUDr. Jana Dráčová , Ing. Ladislava Cengelová, Mgr. Slavomíra Salajová,JUDr. Dušan Slávik, LL.M, Ing. Viera Rajprichová, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán
VS: 15170424
PRIHLÁŠKA
15.-16. 4. 2024pracovné stretnutie Podujate je vypredané
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Ing. Ladislava Cengelová, Mgr. Slavomíra Salajová,JUDr. Dušan Slávik, LL.M, Ing. Viera Rajprichová
VS: 15160424
PRIHLÁŠKA
19. 4. 2024 (Webinár) 22.-28. 4. 2024 (Videoseminár)
eGovernment *aktuality v roku 2024*
VS: 190424
PRIHLÁŠKA
25. 4. 2024 (Webinár) 26. 4. - 3. 5. 2024 (Videoseminár)
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
VS: 250424
PRIHLÁŠKA
26. 4. 2024 (Webinár) 29. 4. - 5. 5. 2024 (Videoseminár)
Správne poplatky a iné príjmy obce
VS: 260424
PRIHLÁŠKA
6.-7. 5. 2024 Doplnený termín pre stavebné úrady
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY
Grandhotel Permon****, Podbanské
JUDr. Jana Dráčová, Ing. Roman Skorka , Mgr. Ladislava Cengelová, Mgr. Slavomíra Salajová, JUDr. Dušan Slávik
VS: 06070524
PRIHLÁŠKA
6.-7. 5. 2024 pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie pre školské úrady
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
VS: 06070524
PRIHLÁŠKA
7. 5. 2024 (Webinár) 8.-14. 5. 2024 (záznam z webinára) Zmena termínu - pôvodne 14.3.2024
Ako si skontrolovať dodržiavanie povinností vo vzťahu k GDPR a kybernetickej bezpečnosti v obci, škole a  iných organizáciách.
online/Zoom
JUDr. Jakub Pavčík
VS: 07052024
PRIHLÁŠKA
9.-10. 5. 2024 pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie - moderný sekretariát úradu
Horný Smokovec, hotel Bellevue
VS: 09100524
PRIHLÁŠKA
21. 5. 2024 (Webinár) 22.-28. 5. 2024 (Videoseminár) presun z pôvodného termínu 9.4.2022 na NOVÝ TERMÍN
Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
online/Zoom
VS: 090424
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

29.-31. 5. 2024
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
6. 6. 2024
Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí
Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.
17.-19. 6. 2024
Pracovné stretnutie pre matriky a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021