Pripravujeme

September 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
September 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
September 2021
Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov
November 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021