Podujatia

5. 3. 2020Miesto konania seminára je Prešov
Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

14.-16. 4. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
11.-13. 5. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
18.-20. 5. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
8. 6. 2020
Drobné stavby
MsKS Michalovce
JUDr.Spišiaková