Podujatia

21. 5. 2019seminár presunutý na november 2019
TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
MsKS Michalovce
JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.
PRIHLÁŠKA
Zlatý býk (za parkoviskom hotela Družba), Nám.osloboditeľov 10, Michalovce
Mgr. Katarína Tamášová
PRIHLÁŠKA
Hotel Trigan, Štrbské Pleso
Mgr. Agáta Krupová, PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
PRIHLÁŠKA
Mestský úrad, 075 25 Trebišov, M. R.Štefánika 862/204 ,zasad. II. posch.
Mgr. Eva Copáková, AVI
PRIHLÁŠKA
12. 6. 2019zmena termínu a miesta konania seminára z 29.5.2019
Osvedcovanie listín a podpisov, na listinách okrednými úradmi a obcami
Zlatý býk (za parkoviskom hotela Družba), Nám. osloboditeľov 10 Michalovce
JUDr. Maroš Bučko
PRIHLÁŠKA
8.-10. 10. 2019Zmena termínu - seminár presunutý z 15.-17.05.2019
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku
Hotel Chemes, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec
JUDr. Žofčinová Vladimíra PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

25.-27. 9. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Podbanské, Grandhotel Permon
30. 9. - 2. 10. 2019
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon