Podujatia

J.UDr. Ingrid Ney PhD
VS: 2011
PRIHLÁŠKA
Ing. Peter Gallovič
VS: 2910
PRIHLÁŠKA
Ing. Terézia Urbanová
VS: 0912
PRIHLÁŠKA
10.-15. 12. 2020Nové ! Videoseminár
Účtovná závierka v obci k 31.12.2020 videoseminár
Ing. Terézia Urbanová
VS: 1012
PRIHLÁŠKA
15.-21. 12. 2020Zmena. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne
Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl *videoseminár*
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
VS: 1510
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
November 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
30. 11. - 2. 12. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
Marec 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021