Podujatia

25.-30. 4. 2020Seminár 24.3.2020 je zrušený a nahradený študijným materiálom. Objednať si ho môžete prihlásením sa podobne, ako na akýkoľvek seminár. Upravená pozvánka slúži zároveň ako objednávka.
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizáciezriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.
MsKS Michalovce
Ing. Terézia Urbanová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

11.-13. 5. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
18.-20. 5. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
22. 6. 2020
Drobné stavby
MsKS Michalovce
JUDr.Spišiaková