Meno, priezvisko, tituly:Ing. Erika Kusyová
Lektorovanie podujatí: 11. 10. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
25. 09. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
06. 09. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
25. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz pre obce a školy*
21. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
12. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz na PC pre obce a školy*
07. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
31. 05. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
10. 05. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy a obce*
26. 04. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy*
26. 04. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
15. 03. 2019 - Elektronická schránka pre školy *novinky a povinnosti*
14. 03. 2019 - Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy *povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školy SR*
07. 02. 2019 - Elektronická schránka obce - novinky
29. 01. 2019 - ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKY
18. 04. 2018 - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie *obec, mesto, škola, škôlka*
17. 04. 2018 - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie
24. 11. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
14. 11. 2017 - Elektronické schránky v praxi - praktický kurz na vlastnom PC
27. 10. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
26. 10. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
20. 10. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
29. 09. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
27. 09. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC"
18. 08. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
17. 08. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
06. 07. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
04. 07. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
03. 07. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
29. 06. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
16. 06. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
15. 06. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
12. 05. 2017 - Práca s elektronickými schránkami – eGovernment pre školy (RO, PO) v praxi
28. 04. 2017 - Práca s elektronickými schránkami  – eGovernment pre OBCE v praxi
24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
05. 04. 2017 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
21. 03. 2017 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov a ekonómov špeciálnych škôl *eGovernment pre školy v praxi, finančné riadenie školy*
01. 12. 2016 - Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*
30. 11. 2016 - Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*
29. 11. 2016 - Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*
28. 11. 2016 - eGovernment pre s.r.o. od 1.1.2017 - povinnosť prijímať elektronické rozhodnutia orgánov verejnej moci prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky
Autorstvo publikácií: