Meno, priezvisko, tituly:Ing. Erika Kusyová
Informácie:

konzultantka a školiteľka ​

spolupracuje s pracovníkmi miest a obcí v oblasti zverejňovania dokumentov a dát podľa platných štandardov.  Zaoberá sa informatizáciou územnej samosprávy a fungovaním e-governmentu v praxi úradu.  ​

Spolupracuje na tvorbe tzv. Open Data Publikačného Minima pre samosprávy. ​

Je členkou Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT) a  Slovensko.Digital. Pôsobí v pracovnej skupine pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a publikáciu informácií v elektronickom prostredí (PS3). ​


Lektorovanie podujatí: 20. 06. 2024 - ROZHODNUTIA elektronicky * praktický seminár pri PC v učebni*
30. 04. 2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach.
30. 04. 2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach.
30. 04. 2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach.
19. 04. 2024 - eGovernment *aktuality v roku 2024*
19. 04. 2024 - eGovernment *aktuality v roku 2024*
19. 04. 2024 - eGovernment *aktuality v roku 2024*
19. 04. 2024 - eGovernment v obciach a školách - aktuality v roku 2024
15. 12. 2023 - eGovernment v praxi uradu/školy *ako sa pripraviť na kontrolu*
14. 12. 2023 - eGovernment v praxi úradu/školy *ako sa pripraviť na kontrolu*
13. 12. 2023 - eGovernment v praxi úradu/školy *ako sa pripraviť na kontrolu*
13. 12. 2023 - eGovernment v praxi uradu/školy *ako sa pripraviť na kontrolu*
18. 09. 2023 - Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
12. 06. 2023 - Práca v elektronickej schránke pre školy a školské zariadenia *vydávanie rozhodnutí elektronicky*
02. 06. 2023 - Kontrola postupov podľa zákona o eGovernmente
02. 06. 2023 - Kontrola postupov podľa zákona o eGovernmente
02. 06. 2023 - Kontrola postupov podľa zákona o eGovernmente
24. 05. 2023 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
15. 05. 2023 - Sekretariát - srdce každej organizácie, úradu, školy
30. 03. 2023 - Elektronická schránka pre obce, školy, školské zariadenia a iné právnické osoby
23. 02. 2023 - Elektronická schránka po voľbách *Informácie pre novozvolených štatutárov* *pre obce, školy, školské zariadenia a iné právnické osoby*
22. 02. 2023 - Elektronická schránka po voľbách *Informácie pre novozvolených štatutárov* *pre obce, školy, školské zariadenia a iné právnické osoby*eGovernment
05. 12. 2022 - Elektronická schránka po voľbách *Informácie pre novozvolených štatutárov* *pre obce, školy, školské zariadenia a iné právnické osoby*ZRUŠENÉ
30. 11. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
23. 11. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov
23. 11. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov
10. 10. 2022 - Práca v  elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia
23. 09. 2022 - Práca v elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia
21. 09. 2022 - Práca v  elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia
12. 09. 2022 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
31. 05. 2022 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
11. 05. 2022 - Pracovné stretnutie pre manažérov v samospráve
13. 04. 2022 - Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022
13. 04. 2022 - Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022
13. 04. 2022 - Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022
13. 04. 2022 - Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022
31. 03. 2022 - Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa školy ELEKTRONICKY
31. 03. 2022 - Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa školy ELEKTRONICKY
31. 03. 2022 - Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa školy ELEKTRONICKY
20. 01. 2022 - Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami
20. 01. 2022 - Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami *zverejňovanie dokumentov, agendy zastupiteľstva, zmlúv, objednávok, faktúr, e-government - podania a rozhodnutia v el. schránke*
20. 01. 2022 - Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami *zverejňovanie dokumentov, agendy zastupiteľstva, zmlúv, objednávok, faktúr, e-government - podania a rozhodnutia v el. schránke*
15. 11. 2021 - Celoslovenské pracovné stretnutie manažérov v samospráve
08. 10. 2021 - Ako pracovať s elektronickou schránkou, s dôrazom na postup pri vydávaní rozhodnutí v schránke na slovensko.sk
07. 10. 2021 - Ako pracovať s Elektronickou schránkou *s dôrazom na postup pri vydávaní rozhodnutí v schránke na slovensko.sk*
06. 10. 2021 - Ako pracovať s elektronickou schránkou
13. 09. 2021 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávy
06. 09. 2021 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 05. 2021 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
06. 05. 2021 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
06. 05. 2021 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
15. 04. 2021 - ROZHODNUTIA stavebného úradu ELEKTRONICKY
16. 03. 2021 - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021
16. 03. 2021 - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1. januára 2021
16. 03. 2021 - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021
04. 02. 2021 - eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce , s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *videoseminár*
04. 02. 2021 - eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinností obce/mesta, s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky *videoseminár*
04. 02. 2021 - eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce , s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *videoseminár*
03. 02. 2021 - eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár*
03. 02. 2021 - eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinností obce/mesta, s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky *webinár*
03. 02. 2021 - eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár*
30. 11. 2020 - ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY, elektronická schránka – mandátny certifikát – vytváranie rozhodnutí *videoseminár*
25. 11. 2020 - ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY elektronická schránka – mandátny certifikát – vytváranie rozhodnutí *online WEBINÁR*
24. 10. 2020 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* *VIDEOSEMINÁR*
23. 10. 2020 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* WEBINÁR
25. 09. 2020 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* *praktický kurz na PC pre školy a obce*
03. 08. 2020 - ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminár
29. 07. 2020 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár*
28. 07. 2020 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE *elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.skonline WEBINÁR
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
15. 06. 2020 - ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminár
21. 05. 2020 - ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* * online WEBINÁR *
14. 02. 2020 - Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné zverejňovanie v elektronickej podobe - webové sídlo a cuet na www.slovensko.sk pre obce a školy
13. 02. 2020 - Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné  zverejňovanie v elektronickej podobe – webové  sídlo a cuet  na www.slovensko.sk, pre  obce/ školy*
13. 12. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
22. 11. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
11. 10. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
25. 09. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
06. 09. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
25. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz pre obce a školy*
21. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
12. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz na PC pre obce a školy*
07. 06. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
31. 05. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*
10. 05. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy a obce*
26. 04. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy*
26. 04. 2019 - Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
15. 03. 2019 - Elektronická schránka pre školy *novinky a povinnosti*
14. 03. 2019 - Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy *povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školy SR*
07. 02. 2019 - Elektronická schránka obce - novinky
29. 01. 2019 - ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKY
18. 04. 2018 - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie *obec, mesto, škola, škôlka*
17. 04. 2018 - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie
24. 11. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
14. 11. 2017 - Elektronické schránky v praxi - praktický kurz na vlastnom PC
27. 10. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
26. 10. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
20. 10. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
29. 09. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
27. 09. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC"
18. 08. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
17. 08. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
06. 07. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
04. 07. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
03. 07. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na PC v učebni*
29. 06. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
16. 06. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
15. 06. 2017 - Elektronické schránky v praxi *praktický kurz na vlastnom PC*
12. 05. 2017 - Práca s elektronickými schránkami – eGovernment pre školy (RO, PO) v praxi
28. 04. 2017 - Práca s elektronickými schránkami  – eGovernment pre OBCE v praxi
24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
05. 04. 2017 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
21. 03. 2017 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov a ekonómov špeciálnych škôl *eGovernment pre školy v praxi, finančné riadenie školy*
01. 12. 2016 - Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*
30. 11. 2016 - Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*
29. 11. 2016 - Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*
28. 11. 2016 - eGovernment pre s.r.o. od 1.1.2017 - povinnosť prijímať elektronické rozhodnutia orgánov verejnej moci prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky