Meno, priezvisko, tituly:Ing. Mária Kasmanová
Lektorovanie podujatí: 29. 05. 2024 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
19. 03. 2024 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024
19. 03. 2024 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024
19. 03. 2024 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024
01. 02. 2024 - Záznamy z 3 tém v rámci podujatia Praktický výkon kontroly v samospráve *rozpočet - majetok - trestnoprávna zodpovednosť*
15. 01. 2024 - Praktický výkon kontroly v samospráve - rozpočet - majetok - trestnoprávna zodpovednosť
12. 12. 2023 - Cestovné náhrady *praktická aplikácia v podmienkach územnej samosprávy, evidencia, účtovanie*
12. 12. 2023 - Cestovné náhrady *praktická aplikácia v podmienkach územnej samosprávy, evidencia, účtovanie*
12. 12. 2023 - Cestovné náhrady *praktická aplikácia v podmienkach územnej samosprávy, evidencia, účtovanie*
03. 10. 2023 - Rozpočet obce -Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
03. 10. 2023 - Rozpočet obce - Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
03. 10. 2023 - Rozpočet obce - Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
03. 10. 2023 - Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
07. 06. 2023 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
17. 04. 2023 - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO a PO zriadených obcou. Stravovanie zamestnancov
17. 04. 2023 - Praktická aplikácia SOCIÁLNEHO FONDU v obciach, RO a PO zriadených obcou. STRAVOVANIE zamestnancov.
17. 04. 2023 - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO a PO zriadených obcou. STRAVOVANIE zamestnancov
13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 2 dni
13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 3 dni
06. 12. 2022 - KONTROLA vedenia pokladnice a obehu účtovných dokladov
06. 12. 2022 - KONTROLA vedenia pokladnice a obehu účtovných dokladov
06. 12. 2022 - KONTROLA vedenia pokladnice a obehu účtovných dokladov
29. 11. 2022 - VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
29. 11. 2022 - VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
29. 11. 2022 - VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
13. 10. 2022 - ROZPOČET obce/mesta/mestskej časti a ich RO a PO proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
12. 10. 2022 - ROZPOČET obce/mesta/mestskej časti a ich RO a PO proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
11. 10. 2022 - ROZPOČET obce/mesta a ich RO a PO proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
31. 05. 2022 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
22. 04. 2022 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou a z meny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.3.2022
22. 04. 2022 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou a z meny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.3.2022
22. 04. 2022 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou a z meny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.3.2022
15. 04. 2022 - Skúška_2_FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou a z meny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.3.2022
29. 03. 2022 - Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022
29. 03. 2022 - Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022
29. 03. 2022 - Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022
23. 03. 2022 - Ako vykonať kontrolu investičnej akcie - pracovné stretnutie kontrolórov a ďalších zamestnancov samosprávy
17. 12. 2021 - Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2022 * praktický návod pre obce a školy* * vzory a inštruktážne video *
27. 11. 2021 - Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2022 *praktický návod pre obce a školy* *vzory a inštruktážne video*
27. 11. 2021 - Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2021 - praktický návod pre obce a školy *vzory a inštruktážne video*
20. 10. 2021 - VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
20. 10. 2021 - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov
20. 10. 2021 - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
11. 05. 2021 - STRAVOVANIE zamestnancov od 1.3.2021
11. 05. 2021 - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 * konzultačný seminár *
11. 05. 2021 - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
22. 04. 2021 - Finančné výkazníctvo - v obciach, RO a PO zriadených obcou
22. 04. 2021 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou
22. 04. 2021 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach,RO a PO zriadených obcou
19. 03. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
12. 03. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
21. 10. 2020 - Rozpočet - proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19 - *VIDEOSEMINÁR*
21. 10. 2020 - Rozpočet - proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19 - *VIDEOSEMINÁR*
20. 10. 2020 - Rozpočet - proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19 - *WEBINÁR*
20. 10. 2020 - Rozpočet - proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19 - *WEBINÁR*
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
16. 10. 2019 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou
15. 10. 2019 - Finančné výkazníctvo v obciach a ich RO a PO
05. 10. 2018 - Vedenie pokladnice *z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly*
03. 10. 2018 - VEDENIE POKLADNICE z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
15. 03. 2018 - Cestovné náhrady *evidencia a účtovanie*
13. 03. 2018 - CESTOVNÉ NÁHRADY *evidencia a účtovanie*
14. 09. 2017 - PROCES ZOSTAVENIA ROZPOČTU, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
13. 09. 2017 - Proces zostavenia rozpočtu - jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 10. 2016 - Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly
12. 10. 2016 - Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly
15. 10. 2015 - Cestovné náhrady v podmienkach samosprávy, ich RO a PO *evidencia a účtovanie*
13. 10. 2015 - Cestovné náhrady v podmienkach samosprávy a v ich organizáciách * evidencia a účtovanie *