Meno, priezvisko, tituly:Ing. Pavol Kukučka
Lektorovanie podujatí: 16. 06. 2022 - Mzdová účtovníčka v II. Q. roku 2022