Meno, priezvisko, tituly:Ing. Terézia Urbanová
Informácie:

účtovníctvo

Lektorovanie podujatí: 29. 05. 2024 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
23. 05. 2024 - Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo *PRAKTICKÝ PRÍKLAD* odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023
23. 05. 2024 - Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo *P R A K T I C K Ý    P R Í K L A D* odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023
23. 05. 2024 - Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo *P R A K T I C K Ý    P R Í K L A D* odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023
04. 04. 2024 - Rozpočtové minimum pre začínajúcich a mierne pokročilých zamestnancov obcí, starostov obcí, primátorov miest, hlavných kontrolórov a poslancov OZ a MsZ.
04. 04. 2024 - ROZPOČTOVÉ MINIMUM pre začínajúcich a mierne pokročilých zamestnancov obcí, starostov obcí, primátorov miest, hlavných kontrolórov a poslancov OZ a MsZ.
04. 04. 2024 - Rozpočtové minimum pre začínajúcich a mierne pokročilých zamestnancov obcí, starostov obcí, primátorov miest, hlavných kontrolórov a poslancov OZ a MsZ.
07. 03. 2024 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024.
06. 03. 2024 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024.
05. 03. 2024 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ROPO v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024.
22. 11. 2023 - Účtovná závierka v obciach a nimi zriadených RO a PO k 31.12.2023
21. 11. 2023 - Účtovná závierka v obciach a RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023.
20. 11. 2023 - Účtovná závierka v obciachRO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023.
06. 11. 2023 - Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR č. 2471/2023/36/1
07. 06. 2023 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
23. 03. 2023 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachRO a PO v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady.
22. 03. 2023 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023 Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady
22. 03. 2023 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady.
21. 03. 2023 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachRO a PO v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady.
12. 12. 2022 - Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1
05. 12. 2022 - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v obciach k 31.12.2022
05. 12. 2022 - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v obciach k 31.12.2022
05. 12. 2022 - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA obciach k 31.12.2022
15. 11. 2022 - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022.
15. 11. 2022 - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022.
15. 11. 2022 - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022
04. 10. 2022 - INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022.
04. 10. 2022 - INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022.
04. 10. 2022 - INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022.
31. 05. 2022 - Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
08. 04. 2022 - Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/VÚC
08. 04. 2022 - Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/VÚC
08. 04. 2022 - Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/VÚC
15. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021.
15. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021.
15. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021.
01. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022.
01. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022
01. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022
01. 03. 2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky. Výročná správa.
15. 12. 2021 - Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022  *aktuálne informácie a postupy*
15. 12. 2021 - DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 * aktuálne informácie a postupy *
15. 12. 2021 - DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 * aktuálne informácie a postupy *
07. 12. 2021 - Účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2021
07. 12. 2021 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021
07. 12. 2021 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021
12. 11. 2021 - Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021
12. 11. 2021 - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2021.
12. 11. 2021 - Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2021.
26. 10. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, RO a PO zriadených obcou
26. 10. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, RO a PO zriadených obcou
26. 10. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
03. 03. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. * videoseminár *
03. 03. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.
02. 03. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.  *Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021*
02. 03. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.                * webinár *
02. 03. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.
17. 02. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021
17. 02. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021 videoseminár
17. 02. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021.
16. 02. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021 * webinár *
16. 02. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021
16. 02. 2021 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021
10. 12. 2020 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020  *videoseminár*
10. 12. 2020 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 *videoseminár*
09. 12. 2020 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 *webinár*
09. 12. 2020 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 *online webinár*
23. 11. 2020 - Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020  *videoseminár*
21. 11. 2020 - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020 *videoseminár*
20. 11. 2020 - Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 *webinár*
20. 11. 2020 - Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020 *online webinár*
19. 11. 2020 - Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020
16. 10. 2020 - INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19
07. 10. 2020 - INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí
02. 10. 2020 - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí - *videoseminár*
01. 10. 2020 - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí *WEBINÁR*
30. 04. 2020 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
30. 04. 2020 - ROPO - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
26. 02. 2020 - OBCE - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
25. 02. 2020 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.
11. 12. 2019 - Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2019
10. 12. 2019 - Účtovná závierka pre obce k 31.12.2019
13. 11. 2019 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2019
12. 11. 2019 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadené obcou a VÚC k 31.12.2019
20. 09. 2019 - Školské stravovanie v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie*
20. 09. 2019 - Seminár pre ekonómky a účtovníčky obcí a škôl - tému upresníme
19. 09. 2019 - Školské stravovanie v obciach, RO a PO zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie*
17. 06. 2019 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
17. 06. 2019 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
20. 03. 2019 - Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018.Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.
19. 03. 2019 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.
27. 02. 2019 - Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.
26. 02. 2019 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. *Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.*
12. 12. 2018 - Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2018
11. 12. 2018 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018
14. 11. 2018 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2018
13. 11. 2018 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2017
17. 10. 2018 - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva
16. 10. 2018 - Inventarizácia majetku záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov
03. 09. 2018 - Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín, celkovo 5 dní: 3.-4.9.2018 a 11.-13.9.2018
21. 03. 2018 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2018
20. 03. 2018 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018.
21. 02. 2018 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018
20. 02. 2018 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018. Účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018.
20. 02. 2018 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018.
13. 12. 2017 - Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2017
12. 12. 2017 - Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2017
08. 11. 2017 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2017
07. 11. 2017 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2017
11. 10. 2017 - Rozpočtové pravidlá z pohľadu audítora pre obec, mestá, VÚC
09. 10. 2017 - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora pre obce/mestá/VÚC
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
15. 03. 2017 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2017. NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z.
14. 03. 2017 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2017. NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z.
13. 03. 2017 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2017. NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z.
28. 02. 2017 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2017. NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z.
14. 12. 2016 - Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2016
12. 12. 2016 - Účtovná závierka pre obce, mestá a VUC k 31.12.2016
22. 11. 2016 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2016
08. 11. 2016 - Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom , VUC k 31.12.2016
04. 11. 2016 - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva
03. 11. 2016 - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva.
13. 06. 2016 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 06. 2016 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
23. 03. 2016 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2016. NOVELA Postupov účtovania.
22. 03. 2016 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2016. NOVELA Postupov účtovania.
26. 02. 2016 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016. NOVELA Postupov účtovania.
25. 02. 2016 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016. NOVELA Postupov účtovania.
08. 02. 2016 - Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín - 1. časť kurzu (celkovo 5 samostatných dní)
09. 12. 2015 - Ročná účtovná závierka pre obce
08. 12. 2015 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2015.
20. 11. 2015 - Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcami, mestami, MČ Košíc, VÚC
19. 11. 2015 - Ročná účtovná závierka pre RO a PO
20. 10. 2015 - Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín - 1. časť kurzu (celkovo 5 samostatných dní)
25. 09. 2015 - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC; Novela zákona 583/2004 Z.z.; Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC
24. 09. 2015 - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC; Pripravovaná novela zákona 583/2004 Z.z.; Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC
13. 06. 2015 - fffff
Autorstvo publikácií: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - posledné 2 ks k dispozícii skladom
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018