Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - posledné 2 ks k dispozícii skladom

Obsah:

Deviate vydanie príručky obsahuje príklady z oblasti účtovania obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie účinného od 1.1.2023.

Cena:

40.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

IČO
: 35532882,
DIČ: 2021010420

IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

SWIFT (BIC) kód banky: KOMASK2X

RVC Michalovce nie je platcom DPH.