Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Iveta Ivanocová
Informácie:

ivanocovaiveta@gmail.com, sktvpo@skgeodesy.sk

Lektorovanie podujatí: 13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve
21. 11. 2022 - Pracovné stretnutie správcov majetku miest a obcí
07. 11. 2019 - Obec a kataster - nové povinnosti obce pri zápise do katastra
05. 11. 2019 - Obec a KATASTER - nové povinnosti obce pri zápisoch do katastra