Podujatia

26. 1. 2022 (Webinár) 27. 1. - 2. 2. 2022 (Videoseminár)
Správne konanie so špecifikami pre školy a školské úrady
VS: 260122
PRIHLÁŠKA
18. 2. 2022 (Webinár) 19.-25. 2. 2022 (Videoseminár)
Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2021
VS: 180222
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Február 2022
Právne aspekty a zásady informovania na weboch obcí a sociálnych sieťach.
Apríl 2022
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Grandhotel Permon, Podbanské
Apríl 2022
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
Podbanské, hotel Permon

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021