Podujatia

Košice, SBD II., Bardejovská 3
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
PRIHLÁŠKA
Hotel Chemes, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec
JUDr. Žofčinová Vladimíra PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PRIHLÁŠKA
MsKS Michalovce
JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

15.-17. 5. 2019
Stretnutie mzdárov a personalistov
Zempl.Šírava
29. 5. 2019
Osvedčovanie listín a podpisov
MsKS Michalovce
JUDr. Maroš Bučko
17.-19. 9. 2019
Stretnutie správcov miestnych daní
Zempl.šírava
Ing. Ištoková, JUDr. Ney, Ing. Kusyová