Pripravujeme

September 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
18.-20. 9. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021