Pripravujeme

12.-14. 9. 2022
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
23.-25. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-24. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021