Meno, priezvisko, tituly:Ing. Iveta Beslerová
Lektorovanie podujatí: 13. 01. 2022 - Novela zákona o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2022
13. 01. 2022 - Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022
13. 01. 2022 - Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022
04. 03. 2021 - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou
04. 03. 2021 - Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou
04. 03. 2021 - Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou
14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
25. 10. 2018 - AKTUALITY vo verejnom obstarávaní
24. 10. 2018 - Aktuality vo verejnom obstarávaní
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni