Meno, priezvisko, tituly:Ing. Iveta Beslerová
Lektorovanie podujatí: 14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
25. 10. 2018 - AKTUALITY vo verejnom obstarávaní
24. 10. 2018 - Aktuality vo verejnom obstarávaní
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni