Podujatia

30. 5. - 27. 6. 2023(Webinár) presúvame na september 2023
Základy kontroly v územnej samospráve
VS: 30052706
PRIHLÁŠKA
2. 6. 2023(Webinár) 5.-11. 6. 2023 (Videoseminár)
Kontrola postupov podľa zákona o eGovernmente
VS: 020623
PRIHLÁŠKA
Štrbské Pleso, hotel Trigan
Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Martin Lukáč , PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
VS: 15160623
PRIHLÁŠKA
15.-16. 6. 2023 Obecné noviny a komunikácia s občanmi
Ako efektívne komunikovať s verejnosťou a tvorba obecných novín
Hote Trigan, Štrbské Pleso
VS: 15160602
PRIHLÁŠKA
22. 6. 2023 Prezenčný seminár prezenčne v Michalovciach
Mzdová účtovníčka – v priebehu II.Q roku 2023
Michalovce, MsKS, Námestie osloboditeľov 25
VS: 220623
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

18.-20. 9. 2023
Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
September 2023
Správny poriadok pre obce -2 nový ONLINE kurz s vydaním Potvrdenia o absolvovaní
6.-10. 11. 2023
Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021