Podujatia

Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.
VS: 230224
PRIHLÁŠKA
6. 3. 2024 prezenčné podujatie Nové postupy účtovania pre obce, RO a PO
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024.
MsKS Michalovce, zasadačka na prízemí
VS: 060324
PRIHLÁŠKA
Aston Building, Werferova1, Košice
VS: 080324
PRIHLÁŠKA
Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.
VS: 130324
PRIHLÁŠKA
15. 3. 2024 prezenčné podujatie prezenčne v Humennom - pre školy
Nový Registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy
Humenné, MsÚ, Kukorelliho 34, zasadačka
VS: 150324
PRIHLÁŠKA
18. 3. 2024 prezenčné podujatie
Finančné výkazy v roku 2024
MsKS Michalovce, zasadačka 1.p.
VS: 180324
PRIHLÁŠKA
20. 3. 2024 prezenčné podujatie prezenčne v Humennom - pre úrady
Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Humenné, MsÚ, Kukorelliho 34, zasadačka
VS: 200324
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

15.-17. 4. 2024
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
15.-17. 4. 2024
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
2.-3. 5. 2024
Pracovné stretnutie pre školské úrady
GRAND HOTEL PERMON**** Podbanské, Vysoké Tatry
29.-31. 5. 2024
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
17.-19. 6. 2024
Pracovné stretnutie pre matriky a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021