Podujatia

17. 6. 2021 (Webinár) 18.-24. 6. 2021 (Videoseminár)
AKO RIEŠIŤ SŤAŽNOSTI, SUSEDSKÉ SPORY A PETÍCIE
VS: 171806
PRIHLÁŠKA
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Peter Gallovič, PhDr. Dušan Gallo , Ing. Iveta Marinčáková, Ing. Sylvia Kopnická PhD.
VS: 283006
PRIHLÁŠKA
Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14
VS: 12160721
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

6.-8. 9. 2021
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
September 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
September 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
November 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021