Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Lektorovanie podujatí: 25. 09. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
07. 03. 2019 - Právne základy pre obce nielen pre (novo)zvolených - II.
26. 02. 2019 - Právne základy obce nielen pre novozvolených - I.
11. 02. 2019 - Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených časť I.
03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
20. 09. 2018 - Záškoláctvo a jeho postihovanie
26. 06. 2018 - Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení
19. 06. 2018 - Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení
04. 10. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
19. 10. 2016 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
23. 09. 2016 - Nové civilné súdne konanie pre obce.
06. 09. 2016 - Správne konanie v podmienkach miest a obcí - 1. a 2. časť