Meno, priezvisko, tituly:Ing. Jana Sládečková
Lektorovanie podujatí: 30. 11. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
04. 10. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl