Meno, priezvisko, tituly:Ing. Jana Sládečková, PhD.
Lektorovanie podujatí: 18. 06. 2024 - Financovania regionálneho školstva. Aktuálne otázky v roku 2024
18. 06. 2024 - Financovania regionálneho školstva. Aktuálne otázky v roku 2024
18. 06. 2024 - Financovania regionálneho školstva. Akutálne otázky v roku 2024
30. 11. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
04. 10. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl