Meno, priezvisko, tituly:Ing. Iveta Ištoková
Lektorovanie podujatí: 19. 02. 2024 - Pracovné stretnutie pre správcov miestnych daní a poplatkov
13. 10. 2023 - Miestne dane a poplatky (komunálne a stavebné odpady, poplatok za rozvoj)
12. 10. 2023 - Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestny poplatok za rozvoj podľa noviel platných od 2024
11. 10. 2023 - Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestny poplatok za rozvoj podľa noviel platných od 2024
29. 03. 2023 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
29. 03. 2023 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
08. 11. 2022 - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj
08. 11. 2022 - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj
08. 11. 2022 - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj
12. 09. 2022 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
19. 10. 2021 - Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj*
19. 10. 2021 - Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj*
19. 10. 2021 - Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj*
06. 09. 2021 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
30. 03. 2021 - Miestne dane a poplatok za TKO * konzultačný webinár*
30. 03. 2021 - Miestne dane a poplatok za TKO
30. 03. 2021 - Miestne dane a poplatok za TKO ˙Konzultačný webinár˙
14. 10. 2020 - Miestne dane a miestny poplatok za TKO
14. 10. 2020 - Miestne dane a poplatky - konzultačný  * video seminár *
13. 10. 2020 - Miestne dane a poplatky - konzultačný * online WEBINÁR *
16. 09. 2020 - Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
23. 10. 2019 - Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok
22. 10. 2019 - MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
10. 10. 2018 - Miestne dane a poplatok za KO a DSO
08. 10. 2018 - MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
18. 10. 2017 - Miestne dane a poplatok za TKO
16. 10. 2017 - Miestne dane a poplatok za KO a DSO v z. n. p. a novela platná od 01.11.2017
10. 11. 2016 - Miestne dane a poplatok za TKO
09. 11. 2016 - Miestne dane a poplatok za TKO
08. 11. 2016 - Miestne dane a poplatok za TKO
28. 10. 2015 - Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad