Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Martin Lukáč
Lektorovanie podujatí: 15. 06. 2023 - Pracovné stretnutie kronikárov
07. 06. 2022 - Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii