Meno, priezvisko, tituly:Martin Lukáč
Lektorovanie podujatí: 04. 11. 2020 - Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii