Podujatia

Mestský dom kultúry, salónik príz., M.R.Štefánika 875/200, 093 16 Vranov nad Topľou
Mgr. Ľubica Kováčová
PRIHLÁŠKA
Mestský úrad, Ulica Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
Mgr. Ľubica Kováčová
PRIHLÁŠKA
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Apríl 2019
Zákonník práce a pracovno-právne záležitosti
MsKS Michalovce
JUDr.Žofčinová
2.-4. 4. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
15.-17. 5. 2019
Stretnutie mzdárov a personalistov
Zempl.Šírava
29. 5. 2019
Osvedčovanie listín a podpisov
MsKS Michalovce
JUDr. Maroš Bučko