Podujatia

Pripravujeme

Marec 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Marec 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Marec 2021
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
Apríl 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii

Ďalšie ponuky

Diar samospravy 2021
Diar samospravy 2021