Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Jana Dráčová
Informácie:

Je aktívnou advokátkou, v poslednom desaťročí sa zameriava na katastrálne právo a práva k nehnuteľnostiam, je autorkou komentárov ku katastrálnemu zákonu a autorkou odborných článkov k danej problematike. Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

Lektorovanie podujatí: 02. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Autorstvo publikácií: