Ako si skontrolovať dodržiavanie povinností vo vzťahu k GDPR a kybernetickej bezpečnosti v obci, škole a  iných organizáciách. Zmena termínu - pôvodne 7.5.2024

Termín

14. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. máj 2024, Začiatok: 09:00 (záznam z webinára) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Lektor:

JUDr. Jakub Pavčík

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutárni zástupcovia a odborní zamestnanci miest, obcí, škôl a iných organizácií, hlavní kontrolóri, zamestnanci na úseku kontroly

Kapacita:

100

Uzávierka:

14.05.2024

Variabilný symbol:

07052024

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel GDPR a kybernetickej bezpečnosti v obci/ škole

Aké sú hlavné kroky pre zabezpečenie GDPR v obci/ škole/ iná organizácia

Školenia zamestnancov a riešenie dopytov a podnetov zamestnancov v oblasti GDPR

Ako sa správne pripraviť na kontrolu z ÚOOÚ?

Kyberbezpečnosť v obci/ škole/ iná organizácia

  • povinnosti samosprávy v súvislosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti,
  • zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb,
  • ďalšie povinnosti samospráv v súvislosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Dokumentácia v obce/škole v oblasti GDPR a kyberbezpečnosti

Úlohu hlavného kontrolóra z pohľadu GDPR a kybenetickej bezpečnosti

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.