Podujatia

9. 9. - 1. 10. 2022 prezenčne 12. 9. - 1. 10. 2022 (záznam z podujatia) záznam z podujatia
Register adriesnovela od 1.7.2022
Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Zrkadlová sála
VS: 090922
PRIHLÁŠKA
IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
VS: 06191022
PRIHLÁŠKA
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
VS: 131022
PRIHLÁŠKA
20. 10. 2022 (Webinár) Prezenčná forma - na 1 mieste v Michalovciach
Mzdová účtovníčka na začiatku IV.Q roku 2022
MsKS Michalovce
VS: 201022
PRIHLÁŠKA
21. 10. 2022 (Webinár) 24.-30. 10. 2022 (Videoseminár) online
Mzdová účtovníčka na začiatku IV.Q roku 2022
VS: 211022
PRIHLÁŠKA
25. 10. 2022 prezenčne
Osobná zložka žiaka
Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A
VS: 251022
PRIHLÁŠKA
Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A
VS: 111122
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

12. 9. - 31. 12. 2022
OBEC ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
videozáznam
12. 9. - 31. 12. 2022
Vzťahy medzi orgánmi obce - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
12. 9. - 31. 12. 2022
Výkon samosprávy obyvateľmi obce - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
12. 9. - 31. 12. 2022
Obecné zastupiteľstvo, starosta a ich poradné orgány v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
12. 9. - 31. 12. 2022
Od odovzdania kandidátnej listiny po ustanovenie do funkcie – rady a návody pre kandidátov
12. 9. - 31. 12. 2022
Pracovnoprávne minimum volených funkcionárov obce a právomoci starostu ako štatutárneho orgánu obce
21.-23. 11. 2022
Pracovné stretnutie správcov majetku
Podbanské, hotel Permon
23.-25. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-24. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
30. 11. - 2. 12. 2022
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon