Podujatia

Domaša, Zelená Lagúna
VS: 18200522
PRIHLÁŠKA
25. 5. 2022 prezenčne
Osobná zložka žiaka
Košice, SBD II., Bardejovská 3, Zasadačka na 1. poschodí
VS: 250522
PRIHLÁŠKA
26. 5. 2022 prezenčne
Registratúrny denník
Košice, SBD II., Bardejovská 3, Zasadačka na 1. poschodí
VS: 260522
PRIHLÁŠKA
10. 6. 2022 (Webinár) 11.-17. 6. 2022 (Videoseminár) Sociálne služby - príspevok na prevádzku
Ako určí obec finančný príspevok na prevádzku (FPP) a vybrané zmeny v zákone č. 448/2008 Z.z.
VS: 100622
PRIHLÁŠKA
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
VS: 13150622
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Február 2022
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
Apríl 2022
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 4. téma: REKLAMNÉ  stavby  po novele stavebného zákona 2021
22.-24. 6. 2022
Pracovné stretnutie starostov - koniec volebného obdobia