Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Miriam Majorová, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Miriam Majorová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
06. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
04. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
04. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
01. 04. 2016 - Finančné výkazy - zmeny od 1.1.2016
17. 03. 2016 - Formulár vzájomných vzťahov - informácie poskytované samosprávou pre Súhrnnú účtovnú závierku v samospráve
Autorstvo publikácií: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“