Meno, priezvisko, tituly:Ing. Miriam Majorová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 25. 04. 2024 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
25. 04. 2024 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
25. 04. 2024 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
25. 04. 2024 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
06. 06. 2022 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
06. 06. 2022 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
06. 06. 2022 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
19. 05. 2021 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniami
19. 05. 2021 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve * prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniami *
19. 05. 2021 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve *prehľad aktuálnych osobitosti súvisiacich s COVID opatreniami*
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
06. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
04. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
04. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
01. 04. 2016 - Finančné výkazy - zmeny od 1.1.2016
17. 03. 2016 - Formulár vzájomných vzťahov - informácie poskytované samosprávou pre Súhrnnú účtovnú závierku v samospráve
Autorstvo publikácií: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - posledné 2 ks k dispozícii skladom
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí.
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“