Fotoalbumy

Poslanci_Mikroregión Hornád_2023 Pridaný: 30.01.2023
Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce, Prešov Pridaný: 17.05.2013
Pracovné stretnutie pre tvorcov miestnych novín november 2012 Pridaný: 30.11.2012
Pracovné stretnutie novinárov miestnych a regionálnych novín 06 2011 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady 05 2011 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, RO a PO 05 2012 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady 18.-20. 4. 2012 Pridaný: 29.10.2012
Kurz podvojného účtovníctva - 06 -2009 Pridaný: 29.11.2009
Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov obcí a VÚC, 20.-22.5.2009 Pridaný: 18.06.2009
Účtovníctvo pre RO a PO, Nový Smokovec, 12.-13.5.2009 Pridaný: 17.06.2009
II.celosovenksé stretnutie pre stavebné úrady, 14.-15.5.2009 Pridaný: 17.06.2009
Nové pravidlá o nakladaní s majetkom obce od 1.7.2009 Pridaný: 07.09.2009
Ochrana osobných údajov, 3.3.2009 Pridaný: 09.03.2009
Tvorba obecných novín Pridaný: 25.11.2008
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl Pridaný: 24.11.2008
Pracovná zdravotná služba v obciach a školách,5.3.2009 Pridaný: 09.03.2009
Stretnutie pre stavebné úrady máj 2010, Tatranská Lomnica Pridaný: 23.06.2010
Praktická tvorba programového rpzpočtu Pridaný: 02.12.2008
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl Pridaný: 20.04.2010
Školské jedálne Pridaný: 06.11.2008
Záverečný účet pre rozpočtové organizácie Pridaný: 11.11.2008
Školské jedálne - 3.6.2009 Pridaný: 29.11.2009
Programový rozpočet Pridaný: 07.11.2008
Kurz hlavných kontrolórov Pridaný: 30.11.2009
Stavebné úrady - 09/2008 Pridaný: 26.10.2008
Vzdelávanie pracovníkov RVC - Čingov - 08-2009 Pridaný: 29.11.2009
Novinári - 18.-19.11.2009 Pridaný: 29.11.2009
Daň z nehnuteľnosti a miest.poplatok za kom. a drobné staveb.odpady Pridaný: 29.10.2009
Vzdelávanie prednostov úradov - Šírava 10/2008 Pridaný: 26.10.2008
Polročné stretnutie starostov Pridaný: 31.10.2008