Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Hlavná 68

040 01  Košice


Tel./fax: +421 55 684 11 61

M: 0905 883 099


E-mail: rvcke@stonline.sk

WEB: www.rvcvychod.sk

Riaditeľka: Ing. Ľubomíra Borošová