Podujatia

26. 1. 2022 (Webinár) 27. 1. - 2. 2. 2022 (Videoseminár)
SPRÁVNE KONANIE so špecifikami pre školy a školské úrady
VS: 260122
PRIHLÁŠKA
15. 2. - 15. 12. 2022 (Webinár) 16.-22. 2. 2022 (Videoseminár)
Najčastejšie problémy samospráv v oblasti Infozákona a GDPR *praktické riešenia*
VS: 150222
PRIHLÁŠKA
18. 2. 2022 (Webinár) 19.-25. 2. 2022 (Videoseminár)
Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2021
VS: 180222
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Február 2022
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
8. 2. 2022
Novela zákona o finančnej kontrole
Február 2022
Právne aspekty a zásady informovania na weboch obcí a sociálnych sieťach.
22. 2. 2022
PODMIENKY A POSTUP PRI POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCÍ, ICH ZÚČTOVANIE A KONTROLA
online WEBINÁR
15. 3. 2022
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021.
29. 3. 2022
Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Apríl 2022
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 4. téma: REKLAMNÉ  stavby  po novele stavebného zákona 2021
8. 4. 2022
Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/VÚC
Apríl 2022
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Grandhotel Permon, Podbanské
Apríl 2022
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
Podbanské, hotel Permon