Podujatia

2.-3. 4. 2020Seminár je zrušený, náhradný termín určíme neskôr
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Ing. Peter Skočen, Ing. Štefan Tebelák
PRIHLÁŠKA
30. 4. 2020Seminár (25.3.2020) je zrušený a nahradený je študijným materiálom, objednať si ho môžete prihlásením sa do 30.4.2020. V prílohe upravená pozvánka = objednávka.
ROPO - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
PRIHLÁŠKA
30. 4. 2020Seminár (17.3.2020) je zrušený a nahradený bude študijným materiálom, prihlásiť sa môžete do 30.4.2020
PODÁVANE „MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ“ PO NOVOM A ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV
Košice, SBD II., Bardejovská 3
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

11.-13. 5. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
9. 6. 2020
Ohlasovanie drobných stavieb a stavbných úprav v praxi obcí
Košice, SBD II., Bardejovská 3