Pripravujeme

September 2020
Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *
Košice, SBD II., Bardejovská 3
September 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
7. 10. 2020
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
22.-23. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
11.-12. 11. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
11.-13. 11. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
20. 11. - 20. 10. 2020
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
9. 12. 2020
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka