Podujatia

15. 4. 2021(Webinár) 16.-23. 4. 2021 (Videoseminár) Stavebný úrad
ROZHODNUTIA stavebného úradu ELEKTRONICKY
VS: 150421
PRIHLÁŠKA
20. 4. 2021 (Webinár) 21.-28. 4. 2021 (Videoseminár)
Mzdová účtovníčka - II.Q roku 2021
VS: 200421
PRIHLÁŠKA
22. 4. 2021 (Webinár) 23.-30. 4. 2021 (Videoseminár)
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou
VS: 220421
PRIHLÁŠKA
29. 4. 2021 (Webinár) 30. 4. - 7. 5. 2021 (Videoseminár) NOVÝ TERMÍN - preložené z 8.4.2021
FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI, UPRAVENÁ METODICKÝM POKYNOM MF SR A METODICKÝM ODPORÚČANÍM MF SR
VS: 080421
PRIHLÁŠKA
6. 5. 2021 (Webinár) 7.-14. 5. 2021 (Videoseminár)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
VS: 060521
PRIHLÁŠKA
12. 5. 2021 (Webinár) 13.-20. 5. 2021 (Videoseminár)
Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021
online
PaedDr. Alica Fecková
VS: 120521
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

3.-4. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
7.-8. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
7. 6. 2021 - 9. 6. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
23.-24. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-25. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
28.-30. 6. 2021
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
Júl 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
Júl 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Júl 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Júl 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov