Podujatia

24. 1. 2019Zmena miesta konania: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
Košice, SBD II., Bardejovská 3
PRIHLÁŠKA
Košice, SBD II., Bardejovská 3
PRIHLÁŠKA
Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

27. 2. 2019
Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
20. 3. 2019
Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018.Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
11. 4. 2019
Financovanie, rozpočtovanie a nakladanie s majetkom nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3
25. 4. 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3