Podujatia

20. 6. - 29. 10. 2022 (Videoseminár s praktickými postupmi) videozázánam s praktickými postupmi
Príprava komunálnych volieb v roku 2022 *v zmysle aktuálnych zmien zákona č. 180/2014 Z.z. a nového zákona č. 185/2022 Z.z.*
online videozáznam
VS: 200622
PRIHLÁŠKA
9. 9. 2022 prezenčne prezenčne v Košiciach
Register adriesnovela od 1.7.2022
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
VS: 090922
PRIHLÁŠKA
IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
VS: 06191022
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Február 2022
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
Apríl 2022
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 4. téma: REKLAMNÉ  stavby  po novele stavebného zákona 2021
5. 9. - 31. 12. 2022
OBEC ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
online videozáznam
5. 9. - 31. 12. 2022
Vzťahy medzi orgánmi obce - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
5. 9. - 31. 12. 2022
Výkon samosprávy obyvateľmi obce - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
21.-23. 11. 2022
Pracovné stretnutie správcov majetku
Podbanské, hotel Permon
23.-25. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-24. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
30. 11. - 2. 12. 2022
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon