Podujatia

6. 5. 2021(Webinár) 7.-14. 5. 2021 (Videoseminár)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
VS: 060521
PRIHLÁŠKA
11. 5. 2021 (Webinár) 12.-19. 5. 2021 (Videoseminár)
STRAVOVANIE zamestnancov od 1.3.2021
VS: 110521
PRIHLÁŠKA
12. 5. 2021 (Webinár) 13.-20. 5. 2021 (Videoseminár)
Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021
online
PaedDr. Alica Fecková
VS: 120521
PRIHLÁŠKA
20.-28. 5. 2021 (Webinár) 20.-28. 5. 2021 (Videoseminár) 2 samostatné dni: 20.5. a 28.5.2021
SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávy
VS: 2028052
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

3.-4. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
7.-8. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
7. 6. 2021 - 9. 6. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
17. 6. 2021
AKO RIEŠIŤ SŤAŽNOSTI, SUSEDSKÉ SPORY A PETÍCIE
23.-24. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-25. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
28.-30. 6. 2021
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
Júl 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
Júl 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Júl 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Júl 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov