Pripravujeme

3.-4. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
Júl 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
September 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
September 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
September 2021
Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov
Október 2021
Správne konanie v školstve
November 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii