Podujatia

16. 3. 2023(Webinár) 17.-23. 3. 2023 (Videoseminár) *** s potvrdením o preškolení GDPR
Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023
VS: 210223
PRIHLÁŠKA
24.-27. 3. 2023 (Webinár) 28. 3. - 3. 4. 2023 (Videoseminár) ONLINE, obidve časti
PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori
VS: 24270323
PRIHLÁŠKA
29.-31. 3. 2023 prezenčné 3 - dňové podujatie Nové !
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
GRAND HOTEL PERMON**** Podbanské, Vysoké Tatry
Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD. , Ing. Zdenko Knižka, Ing. Andrej Jankech - NKÚ SR
VS: 29310323
PRIHLÁŠKA
Aston Building, Werferova1, Košice
VS: 240222
PRIHLÁŠKA
Aston Building, Werferova1, Košice
VS: 130423
PRIHLÁŠKA
24.-26. 4. 2023 prezenčne STAVEBNÉ ÚRADY
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
VS: 24260423
PRIHLÁŠKA
24.-26. 4. 2023 prezenčne STAVEBNÉ ÚRADY
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
VS: 24250423
PRIHLÁŠKA
26.-28. 4. 2023 (Webinár)
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
VS: 26280423
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

7.-9. 6. 2023
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Permon, Podbanské
18.-20. 9. 2023
Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
6.-10. 11. 2023
Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1