Podujatia

Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
20. 2. 2018 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018. Účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018. Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
22. 2. 2018 Seminár je zrušený. Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017 Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Brániková Tlačená pozvánka
6. 3. 2018 Termín bol zmenený! (pôvodný 9.2.2018) Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných zákaziek po novelách Zákona o verejnom obstarávaní. Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Dušan Mihok Tlačená pozvánka
7. 3. 2018 Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Tlačená pozvánka
8. 3. 2018 Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Peter Gallovič Tlačená pozvánka
13. 3. 2018 CESTOVNÉ NÁHRADY *evidencia a účtovanie* Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Kasmanová Tlačená pozvánka
14.-16. 3. 2018 Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve - RZ obcí Hornád Hotel EUROBUS, Zemplínska Šírava, Kaluža JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo , Ľubomíra Hnátová, PhD. Tlačená pozvánka
16. 3. 2018 PC zručnosti MS WORD pre administratívnych zamestnancov obcí a škôl *praktický 2-dňový kurz na PC v učebni* Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1 Ing. Zuzana Dankovičová Tlačená pozvánka
20. 3. 2018 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
21. 3. 2018 Novela zákona o obecnom zriadení k 1.4.2018 Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Tlačená pozvánka
4. 4. 2018 Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA Tlačená pozvánka
Archív pozvánok

Pripravujeme

Dátum Názov Miesto Lektori
11.-13. 4. 2018 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl - 3 dni Podbanské, hotel Permon
25.-27. 4. 2018 Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Podbanské, hotel Permon
3.-4. 5. 2018 Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl Štrbské Pleso, hotel Trigan Mgr. Agáta Krupová, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová
3.-4. 5. 2018 OBECNÉ NOVINY - praktické otázky tvorby *pracovné stretnutie pre novinárov, redakčné rady a vydavateľov* Štrbské Pleso, hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková, JUDr. Vladimír Pirošík
21.-23. 5. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková , Ing. Tibor Schlosser, CSc.
21.-22. 5. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková , Ing. Tibor Schosser, CSc.
6.-8. 6. 2018 Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni Podbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
6.-7. 6. 2018 Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni Podbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť