Podujatia

Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1
PRIHLÁŠKA
Hotel Trigan, Štrbské Pleso
Mgr. Agáta Krupová, PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
PRIHLÁŠKA
Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1
PRIHLÁŠKA
14. 6. 2019Zmena termínu seminára!
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2019
Košice, SBD II., Bardejovská 3
PRIHLÁŠKA
8.-10. 10. 2019Zmena termínu - seminár presunutý z 15.-17.05.2019
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku
Hotel Chemes, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec
JUDr. Žofčinová Vladimíra PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Jún 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3
20. 9. 2019
Seminár pre ekonómky a účtovníčky obcí a škôl - tému upresníme
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
25.-27. 9. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Podbanské, Grandhotel Permon
30. 9. - 2. 10. 2019
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
22. 10. 2019
MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
Košice, SBD II., Bardejovská 3
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
28.-29. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
13. 11. 2019
Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2018
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
18.-20. 11. 2019
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Podbanské, Grandhotel Permon
2.-4. 12. 2019
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
Podbanské, Grandhotel Permon
11. 12. 2019
Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2018
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka