Podujatia

Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Michal Lažo , Peter Hanečák, zástupcovia VSD, a.s.
VS: 283009
PRIHLÁŠKA
1. 10. 2020Len pre tých, ktorí sú prihlásení na Inventarizáciu na niektorom z RVC Košice/ Michalovce/ Prešov.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí *WEBINÁR*
PRIHLÁŠKA
Košice, Park Komenského 6 Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE
VS: 0910
PRIHLÁŠKA
29. 10. 2020Upozornenie: miesto konania sa môže meniť v súvislosti s opatreniami RÚVZ
Zákon o odpadoch - *zmeny od 1.7.2020 *
Košice, SBD II., Bardejovská 3
VS: 2910
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

22.-23. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-29. 10. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
11.-12. 11. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
11.-13. 11. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
20. 11. - 20. 10. 2020
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
30. 11. - 2. 12. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
9. 12. 2020
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka