Podujatia

Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
17.-19. 9. 2018 Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov, zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v náväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch,  v znení neskorších zmien, vymáhanie  daňových nedoplatkov - Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka. Hotel Vinnay, Vinné jazero Ing. Gašparovičová, JUDr. Ney Tlačená pozvánka
20. 9. 2018 Záškoláctvo a jeho postihovanie Prešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Marián Hoffmann, PhD. Tlačená pozvánka
25.-27. 9. 2018 Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Horný Smokovec, hotel Bellevue Ing. Michal Lažo, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo Tlačená pozvánka
3. 10. 2018 VEDENIE POKLADNICE z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly. Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Kasmanová Tlačená pozvánka
4. 10. 2018 Zmena termínu seminára!!! Špecifiká modernej správy registratúry Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Ľubica Kováčová Tlačená pozvánka
8. 10. 2018 MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Iveta Ištoková Tlačená pozvánka
12. 10. 2018 Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl Košice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Tlačená pozvánka
17. 10. 2018 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
18.-19. 10. 2018 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY / 2.časť Hotel Glamour, Zempl. Šírava, časť Kaluža JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Tlačená pozvánka
Archív pozvánok

Pripravujeme

Dátum Názov Miesto Lektori
25. 10. 2018 AKTUALITY vo verejnom obstarávaní Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Iveta Beslerová
30. 10. 2018 Úlohy na konci volebného obdobia a odmeňovanie volených funkcionárov obcí Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
12. 11. 2018 Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2017 Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
13. 11. 2018 Jesenný seminár pre kontrolŕov obcí, miest, MČ Košíc, VÚC Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
14.-15. 11. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni Podbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová
14.-16. 11. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Podbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Michal Belohorec, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová
19. 11. 2018 Ustanovujúce zasadnutie obecného/ miestneho/ mestského zastupiteľstva - príprava, priebeh administratíva Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3.-5. 12. 2018 Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl Podbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková
12. 12. 2018 Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2017 Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Prihlásiť