Podujatia

20. 10. 2021(Webinár) 21.-28. 10. 2021 (Videoseminár)
VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
VS: 201021
PRIHLÁŠKA
25. 10. 2021 (Webinár) 26. 10. - 3. 11. 2021 (Videoseminár)
Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
VS: 251021
PRIHLÁŠKA
8. 11. 2021 (Webinár) 9.-16. 11. 2021 (Videoseminár) Registratúra pre orgány verejnej moci
Dokumentácia úradu po novom * nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. *
VS: 181121
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Október 2021
Správne konanie v školstve
November 2021
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
9. 11. 2021
Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2021.
online WEBINÁR
11. 11. 2021
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 3. téma: Stavebné priestupky a správne delikty
online WEBINÁR
18. 11. 2021
ONLINE konzultácie s Ing. Oxanou Hospodárovou - PODMIENKY A POSTUP PRI POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCÍ, ICH ZÚČTOVANIE A KONTROLA
online WEBINÁR
23.-24. 11. 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
23.-24. 11. 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
29. 11. - 1. 12. 2021
Pracovné stretnutie starostov a primátorov
Nový Smokovec, Grandhotel Bellevue
7. 12. 2021
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021
online WEBINÁR
15.-16. 12. 2021
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
15.-17. 12. 2021
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Grandhotel Permon, Podbanské