Podujatia

30. 5. - 27. 6. 2023(Webinár) presúvame na september 2023
Základy kontroly v územnej samospráve
VS: 30052706
PRIHLÁŠKA
2. 6. 2023(Webinár) 3.-11. 6. 2023 (Videoseminár)
Kontrola postupov podľa zákona o eGovernmente
VS: 020623
PRIHLÁŠKA
Štrbské Pleso, hotel Trigan
Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Martin Lukáč , PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
VS: 15160623
PRIHLÁŠKA
15.-16. 6. 2023 Obecné noviny a komunikácia s občanmi
Ako efektívne komunikovať s verejnosťou a tvorba obecných novín
Hote Trigan, Štrbské Pleso
VS: 15160602
PRIHLÁŠKA
21. 6. 2023 (Webinár) 22.-28. 6. 2023 (Videoseminár)
Mzdová účtovníčka – v priebehu II.Q roku 2023
Prezenčne: Košice, Aston Building, Werferova 1; webinár: Zoom
VS: 210623
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

18.-20. 9. 2023
Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
September 2023
Správny poriadok pre obce -2 nový ONLINE kurz s vydaním Potvrdenia o absolvovaní
3. 10. 2023
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
online, Zoom
6.-10. 11. 2023
Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1