Podujatia

21.-25. 10. 2019Podujatie je zrušené.
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
PRIHLÁŠKA
11. 11. 2019Materské školy
Riadenie materskej školy *nové požiadavky*
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
PRIHLÁŠKA
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
PRIHLÁŠKA
Košice, TUKE, Park Komenského 6, Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum Fakulty elektrotechniky a informatiky
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

18.-20. 11. 2019
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Podbanské, Grandhotel Permon
21. 11. 2019
Úlohy mzdového účtovníka na prelome rokov
Košice, SBD II., Bardejovská 3
26. 11. 2019
Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.
Košice, SBD II., Bardejovská 3
28. 11. 2019
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva
11. 12. 2019
Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2018
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
Október 2020
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3