Podujatia

23. 2. 2019obce Mikroregiónu Hornád
OBECNÁ SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania
Základná škola Čaňa
PRIHLÁŠKA
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

2.-4. 4. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
8.-10. 4. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
8. 4. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
11. 4. 2019
Financovanie, rozpočtovanie a nakladanie s majetkom nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3
25. 4. 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3