Podujatia

Pripravujeme

5. 3. 2020
Ochrana osobnych udajov v praxi obcí a ich ROPO
Košice, SBD II., Bardejovská 3
25. 3. 2020
ROPO - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
2.-3. 4. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Podbanské, hotel Permon
14.-16. 4. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
27.-29. 4. 2020
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
11.-13. 5. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue
9. 6. 2020
Ohlasovanie drobných stavieb a stavbných úprav v praxi obcí
Košice, SBD II., Bardejovská 3