Podujatia

21. 9. 2021(Webinár) 22.-29. 9. 2021 (Videoseminár)
Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkach
online
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c.
VS: 210921
PRIHLÁŠKA
23. 9. 2021(Webinár) 24. 9. - 1. 10. 2021 (Videoseminár)
Daňové nedoplatky * zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie *
VS: 230921
PRIHLÁŠKA
1. 10. - 19. 11. 2021 (Webinár) 2. 10. - 19. 11. 2021 (Videoseminár) Kurz pre hospodárky škôl
HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - ONLINE - 5 samostatných webinárov
VS: 0110191121
PRIHLÁŠKA
Košice, Park Komenského 6 Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE
VS: 081021
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

14. 10. 2021
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 2. téma: Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní a Susedské spory
online WEBINÁR
Október 2021
Správne konanie v školstve
November 2021
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
11. 11. 2021
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 3. téma: Stavebné priestupky a správne delikty
online WEBINÁR
November 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
December 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan