Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Iveta Ištoková 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Iveta Ištoková
Lektorovanie podujatí: 23. 10. 2019 - Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok
22. 10. 2019 - MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
10. 10. 2018 - Miestne dane a poplatok za KO a DSO
08. 10. 2018 - MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
18. 10. 2017 - Miestne dane a poplatok za TKO
16. 10. 2017 - Miestne dane a poplatok za KO a DSO v z. n. p. a novela platná od 01.11.2017
10. 11. 2016 - Miestne dane a poplatok za TKO
09. 11. 2016 - Miestne dane a poplatok za TKO
08. 11. 2016 - Miestne dane a poplatok za TKO
28. 10. 2015 - Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad