Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Mgr. Katarína Tamášová 

Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Katarína Tamášová
Lektorovanie podujatí: 27. 03. 2019 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
24. 01. 2019 - Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
22. 01. 2019 - Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
11. 04. 2018 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
09. 03. 2018 - Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení
07. 03. 2018 - Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení, obcí
09. 02. 2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení
07. 02. 2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení.
16. 11. 2017 - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
15. 11. 2017 - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
30. 05. 2017 - Pracovné stretnutie  PRE VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ - ÚČTOVNÍCTVO – ODPADY – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
18. 05. 2017 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE -  ako na mzdy krok po kroku
24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
21. 03. 2017 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov a ekonómov špeciálnych škôl *eGovernment pre školy v praxi, finančné riadenie školy*
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
28. 09. 2016 - Finančné riadenie školy - a zase sme všetci začiatočníci
27. 09. 2016 - Finančné riadenie škôl
25. 05. 2016 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v školách zriadených mestom Košice
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
20. 10. 2015 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a mzdárky špeciálnych škôl
08. 10. 2015 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015
07. 10. 2015 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015
28. 09. 2015 - PROJEKT Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy
Autorstvo publikácií: