Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.