Meno, priezvisko, tituly:Ing. Pavol Kukučka
Informácie:

mzdy

Lektorovanie podujatí: 26. 06. 2024 - Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q 2024
26. 06. 2024 - Mzdová účtovníčka v III. Q 2024
26. 06. 2024 - Mzdová účtovníčka v III.Q 2024
16. 06. 2022 - Mzdová účtovníčka v II. Q. roku 2022