Podujatia

Hotel Družba, Michalovce J. Hollého
Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

September 2020
Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *
Košice, SBD II., Bardejovská 3
28.-30. 9. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
7. 10. 2020
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
22.-23. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-29. 10. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
11.-12. 11. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
11.-13. 11. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
20. 11. - 20. 10. 2020
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
9. 12. 2020
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka