Podujatia

Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1
PRIHLÁŠKA
Košice, SBD II., Bardejovská 3
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
PRIHLÁŠKA
10. 5. 2019Pridané podujatie pre veľký záujem.
Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy*
Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1
PRIHLÁŠKA
Hotel Chemes, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec
JUDr. Žofčinová Vladimíra PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

17.-19. 6. 2019
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
17.-18. 6. 2019
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
Jún 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3