Podujatia

Podbanské, Grandhotel Permon
Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA
2. 10. 2019ODMEŇOVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANOV PO NOVOM
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
Košice, SBD II., Bardejovská 3
PRIHLÁŠKA
Košice, TUKE, Park Komenského 6, Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum Fakulty elektrotechniky a informatiky
PRIHLÁŠKA
21.-25. 10. 2019Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 2970/2019/67/1
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

22. 10. 2019
MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
Košice, SBD II., Bardejovská 3
Október 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Košice, SBD II., Bardejovská 3
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
28.-29. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
13. 11. 2019
Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2018
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
18.-20. 11. 2019
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Podbanské, Grandhotel Permon
2.-4. 12. 2019
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
Podbanské, Grandhotel Permon
11. 12. 2019
Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2018
Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka