Podujatia

18. 6. 2024(Webinár) 19.-25. 6. 2024 (Záznam z webinára) Časový plán: 13.00 - 17.00 h
Financovania regionálneho školstva. Akutálne otázky v roku 2024
VS: 180624
PRIHLÁŠKA
21. 6. 2024(Webinár) 24. 6. - 1. 7. 2024 (Záznam z webinára)
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR
VS: 210624
PRIHLÁŠKA
26. 6. 2024 Prezenčné podujatie/Webinár 27. 6. - 3. 7. 2024 Záznam z podujatia Prezenčne/ Webinár/ Záznam
Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q 2024
Košice, Aston Building, Werferova 1, Aula/ záznam z webinára
VS: 140624
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

14.-16. 10. 2024
Pracovné stretnutie starostov a primátorov
Grandhotel Permon****, Podbanské
23.-25. 10. 2024
Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
11.-13. 11. 2024
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Grandhotel Permon****, Podbanské
11.-12. 11. 2024
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Grandhotel Permon****, Podbanské
18.-20. 11. 2024
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Grandhotel Permon****, Podbanské
2.-4. 12. 2024
Pracovné stretnutie správcov majetku
Grandhotel Permon****, Podbanské