Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Lektorovanie podujatí: 03. 08. 2020 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * videoseminár *
15. 06. 2020 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * video seminár *
13. 11. 2019 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky
11. 11. 2019 - Riadenie materskej školy *nové požiadavky*
12. 10. 2018 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl
11. 10. 2018 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl
26. 09. 2017 - MATERSKÁ ŠKOLA - aplikácia právnych predpisov a ich zmien v praxi
25. 09. 2017 - Materská škola - aplikácia právnych predpisov a ich zmien v praxi
18. 03. 2016 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl
17. 03. 2016 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl