Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Agáta Krupová
Informácie:

Mgr. Agáta Krupová je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor teória a riadenie kultúry (kulturológia). V rokoch 1982 až 2002 pracovala vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou ako lektorka, dokumentátorka, odborná pracovníčka pre dejiny kultúry okresu Vranov nad Topľou, v rokoch 1993-1998 zástupkyňa riaditeľa a 1999-2002 riaditeľka múzea. V rokoch 2003 až 2008 pracovala na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, referát kultúry, školstva a sociálnych vecí, i ako šéfredaktorka Hanušovských novín. Redigovala tiež časopis ZRKADLO hanušovskej rímskokatolíckej farnosti (1999 – 2008). V roku 2009 odišla za rodinou do zahraničia, ale v rámci lektorskej činnosti pre obecných kronikárov spojenie so Slovenskom neprerušila.

Obecným kronikám sa začala venovať v 80. rokoch 20. storočia ako okresná metodička v rámci kumulovanej múzejnej činnosti. V 90. rokoch sa podieľala na príprave a organizácii bienále súťaže mestských kroník východného Slovenska a obecných kroník okresu Vranov nad Topľou pod názvom Čorbove Hanušovce. Súčasne podľa záujmu metodicky usmerňovala obecných kronikárov v nových politicko-spoločenských podmienkach. S regionálnymi vzdelávacími centrami začala spolupracovať v roku 1999. V rámci svojej lektorskej činnosti so zameraním na obecné a školské kroniky vysvetľuje metodiku vedenia kroník a ich dokumentačných príloh, i využívanie širokej palety informačných zdrojov pre kronikársku prax. Na pracovných seminároch patričný priestor venuje tiež diskutovaniu konkrétnych problémov kronikárov z ich kronikárskej praxe.

Agáta Krupová je autorkou publikácie Príručka pre obecných a školských kronikárov a iných nadšencov pre dokumentáciu regionálnej alebo rodinnej histórie. RVC Prešov, 2013, 120 strán.

Výber ďalšej publikačnej činnosti so zameraním na regionálnu históriu okresu Vranov nad Topľou:

Autor /zostavovateľ

Pavlovce 1359 - 2009. (Monografia obce.) Prešov, 2009. 136 strán + 12 strán far. obr. príloha.

Spomienky ožívajú (Kniha spomienok rodákov pri príležitosti stretnutia rodákov.) Hanušovce nad Topľou, 2004. 260 strán + 12 strán far. obr. Príloha.

Sačurov. (Monografia obce.) Sačurov, 2002. 128 strán

Čaklov. (Monografia obce.) Čaklov, 2002. 144 strán, 8 strán far. obr.  príloha.

50 rokov MŠ v Hanušovciach nad Topľou. 2000. Brož., 12 strán.

50 rokov futbalu v Hanušovciach nad Topľou. 1999. Brož., 24 strán.

Hanušovské ochotnícke divadlo v retrospektíve. Dejiny a bibliografia. 1997. Brož., 32 strán.

 

Spoluautor

Ulmanová, Alžbeta – Krupová, Agáta – Šafranko, Peter: Komárany. (Monografia obce.)  Komárany, 2000. 140 strán + 12 strán far. obr. príloha.

Antolíková, Emília – Krupová, Agáta – Ocilková, Beáta: 10 rokov farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – JUH. Vranov, 2002. 110 strán.

Lektorovanie podujatí: 15. 06. 2023 - Pracovné stretnutie kronikárov
24. 05. 2023 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
07. 06. 2022 - Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
05. 06. 2019 - Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov
03. 05. 2018 - Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov
16. 11. 2017 - VEDENIE obecných a školských KRONÍK
12. 10. 2017 - Vedenie obecných a školských kroník
05. 04. 2017 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Autorstvo publikácií: Praktická príručka pre kronikárov
Praktická príručka pre kronikárov
Príručka pre obecných a školských kronikárov - vydanie z roku 2013