Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: Príručka pre obecných a školských kronikárov - vydanie z roku 2013 

Príručka pre obecných a školských kronikárov - vydanie z roku 2013

Obsah:

Publikácia je písaná s aspektom na súčasnú dobu a nové technické prostriedky,ktoré otvárajú kronikárom nové možnosti ich využitia a nové zdroje informácií. Obsahom sa venuje všetkým stránkam práce obecného, ale aj školského kronikára, no dotýka sa aj iných druhov kroník.
Publikácia je členená do jednotlivých kapitol:

  • Z histórie kronikárstva na území súčasného Slovenska
  • Vedenie obecných kroník
  • Školské kroniky
  • Iné druhy kroník
  • Elektronické databázy
  • PrílohyCena:

9.60 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

RVC Košice, RVC Prešov