Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Roman Skorka 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Roman Skorka
Informácie:

skorka.roman@gmail.com, www.stavebnyurad.gov.sk

Lektorovanie podujatí: 29. 11. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
29. 11. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
04. 10. 2023 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov