Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Iveta Ivanocová