Podujatia

11. 6. 2021(Webinár) 12.-19. 6. 2021 (Videoseminár) Podujatie je zrušené.
Objektívna zodpovednosť - nová kompetencia obcí a prejednávanie správnych deliktov
VS: 110621
PRIHLÁŠKA
17. 6. 2021 (Webinár) 18.-24. 6. 2021 (Videoseminár) NOVÉ!
AKO RIEŠIŤ SŤAŽNOSTI, SUSEDSKÉ SPORY A PETÍCIE
VS: 170621
PRIHLÁŠKA
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Peter Gallovič, PhDr. Dušan Gallo , Ing. Iveta Marinčáková, Ing. Sylvia Kopnická PhD.
VS: 283006
PRIHLÁŠKA
Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14
VS: 12160721
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

3.-4. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
Júl 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
6.-8. 9. 2021
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
September 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
September 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Október 2021
Správne konanie v školstve
November 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii