Podujatia

28. 11. 2022(Webinár) 29. 11. - 5. 12. 2022 (Videoseminár) Novela Zákonníka práce
Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii
VS: 281122
PRIHLÁŠKA
29. 11. 2022(Webinár) 30. 11. - 6. 12. 2022 (Videoseminár)
VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
VS: 291122
PRIHLÁŠKA
5. 12. 2022 (Webinár) 6.-12. 12. 2022 (Videoseminár)
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v obciach k 31.12.2022
VS: 051222
PRIHLÁŠKA
6. 12. 2022 (Webinár) 7.-13. 12. 2022 (Videoseminár) KONTROLÓRI
KONTROLA vedenia pokladnice a obehu účtovných dokladov
VS: 061222
PRIHLÁŠKA
8. 12. 2022 (Webinár) 9.-15. 12. 2022 (Videoseminár)
Aplikačná prax pri daňových exekúciách
VS: 081222
PRIHLÁŠKA
IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
VS: 06191022
PRIHLÁŠKA