Podujatia

20. 6. - 29. 10. 2022 (Videoseminár s praktickými postupmi) videozázánam s praktickými postupmi
Príprava komunálnych volieb v roku 2022 *v zmysle aktuálnych zmien zákona č. 180/2014 Z.z. a nového zákona č. 185/2022 Z.z.*
online videozáznam
VS: 200622
PRIHLÁŠKA
30. 6. 2022(Webinár) 1.-8. 7. 2022 (Videoseminár) Zázkazky s nízkou hodnotou
Zmeny v procese VO po zákonnej úprave s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
VS: 300622
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Február 2022
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
Apríl 2022
ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 4. téma: REKLAMNÉ  stavby  po novele stavebného zákona 2021
12.-14. 9. 2022
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
23.-25. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-24. 11. 2022
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské