Podujatia

Pripravujeme

18.-20. 1. 2020
Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve
Podbanské, Grandhotel Permon
2.-3. 12. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
2.-4. 12. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
Marec 2021
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Marec 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Marec 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Marec 2021
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
Apríl 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii