Podujatia

Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Pavel Nechala, PhD.
PRIHLÁŠKA
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Stará Ľubovňa, Okresný úrad, Nám. gen. Štefánika 1
PRIHLÁŠKA
Košice, SBD II., Bardejovská 3
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

26. 4. 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
2. 5. 2019
Financovanie, rozpočtovanie a nakladanie s majetkom nielen pre novozvolených
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1