Podujatia

25.-30. 11. 2020Zmena. Pôvodný termín bol 30.10.-6.11.2020
Zákon o odpadoch - zmeny od 1.7.2020 *VIDEOSEMINÁR*
VS: 281002
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
November 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
30. 11. - 2. 12. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
Marec 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan