Podujatia

Pripravujeme

6. 3. 2020
Ochrana osobnych udajov v praxi obcí a ich ROPO
19. 3. 2020
Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárovv
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
2.-3. 4. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Podbanské, hotel Permon
14.-16. 4. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
27.-29. 4. 2020
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue
11.-13. 5. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue