Podujatia

11. 4. 2024Webinár 12.-19. 4. 2024 Záznam z webinára
Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní MIESTNYCH KOMUNIKÁCII
online
JUDr. Dominika Mokošová
VS: 110424
PRIHLÁŠKA
15.-17. 4. 2024pracovné stretnutie Podujate je vypredané
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
JUDr. Jana Dráčová , Ing. Ladislava Cengelová, Mgr. Slavomíra Salajová,JUDr. Dušan Slávik, LL.M, Ing. Viera Rajprichová, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán
VS: 15170424
PRIHLÁŠKA
15.-16. 4. 2024pracovné stretnutie Podujate je vypredané
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Ing. Ladislava Cengelová, Mgr. Slavomíra Salajová,JUDr. Dušan Slávik, LL.M, Ing. Viera Rajprichová
VS: 15160424
PRIHLÁŠKA
19. 4. 2024 Webinár 22.-28. 4. 2024 Záznam z webinára
eGovernment *aktuality v roku 2024*
VS: 190424
PRIHLÁŠKA
22. 4. 2024 prezenčná forma Nové podujatie
Nový registratúrny poriadok a plán pre školy a úrady
Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14
VS: 220424
PRIHLÁŠKA
25. 4. 2024 Webinár 26. 4. - 3. 5. 2024 Záznam z webinára
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
VS: 250424
PRIHLÁŠKA
26. 4. 2024 Webinár 29. 4. - 5. 5. 2024 Záznam z webinára Nové podujatie
Správne poplatky a iné príjmy obce
VS: 260424
PRIHLÁŠKA
6.-7. 5. 2024 Doplnený termín pre stavebné úrady
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY
Grandhotel Permon****, Podbanské
JUDr. Jana Dráčová, Ing. Roman Skorka , Mgr. Ladislava Cengelová, Mgr. Slavomíra Salajová, JUDr. Dušan Slávik
VS: 06070524
PRIHLÁŠKA
6.-7. 5. 2024 pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie pre školské úrady
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
VS: 06070524
PRIHLÁŠKA
online
JUDr. Jakub Pavčík
VS: 140324
PRIHLÁŠKA
9.-10. 5. 2024 pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie - moderný sekretariát úradu
Horný Smokovec, hotel Bellevue
VS: 09100524
PRIHLÁŠKA
21. 5. 2024 Webinár 22.-28. 5. 2024 Záznam z webinára zmena termínu, pôvodný termín 9.4.2024
Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
VS: 090424
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

29.-31. 5. 2024
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec
17.-19. 6. 2024
Pracovné stretnutie pre matriky a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Publikácie

NázovAutor
Ďalšie publikácie pre obce a školy

Materiály pre členov

Súbor Typ
MU_stabilizacny-prispevok-samosprava-v-zneni-dodatku-c-2 .pdf
Poznámky k 31_12_2023 VZOR_obec_RO_PO .doc
Usmernenie FRSR_14DZPaU2022MU .pdf
Poznámky k 31_12_2022 VZOR_obec_RO_PO .doc
Povinnosti_obci_uctovnicvo_vykaznictvo_rozpoctovnictvo_od_roku_2008 .pdf
NR SR 1187_účinnosť 15.12.2022 .pdf
RP_583_2004_v_praxi_2022_novela_xxx_2022 .pdf
Financne pasma B_01_01_2023 dietne stravovanie sportovci .pdf
Školská jedáleň - Finančné pásma od 1.1.2023 .pdf
Harmonogram volieb 22 .pdf