Podujatia

Hotel Družba, Michalovce J. Hollého
Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

September 2020
Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *
Košice, SBD II., Bardejovská 3
22. 9. 2020
Seminár pre hlavných kontrolórov miest a obcí
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
28.-30. 9. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
6. 10. 2020
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
14. 10. 2020
Miestne dane a miestny poplatok za TKO
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
21. 10. 2020
Rozpočtové pravidlá
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-29. 10. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
19. 11. 2020
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
8. 12. 2020
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3