Podujatia

Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Michal Lažo , Peter Hanečák, zástupcovia VSD, a.s.
VS: 283009
PRIHLÁŠKA
1. 10. 2020Len pre tých, ktorí sú prihlásení na Inventarizáciu na niektorom z RVC Košice/ Michalovce/ Prešov.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí *WEBINÁR*
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
VS: 1910
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
VS: 2010
PRIHLÁŠKA
Prešov, Oresný úrad, Námestie mieru 3
VS: 2810
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Október 2020
Miestne dane a miestny poplatok za TKO
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-29. 10. 2020
Mzdy a Personalistika
Tataranské Zruby
Mgr. Katarína Tamašová, Mgr. Zuzana Dianová, Doc.JUDr. Vladimíra Žofčinová PhD.
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
4.-5. 11. 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
19. 11. 2020
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2020
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
30. 11. - 2. 12. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
8. 12. 2020
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3