Pripravujeme

23. 11. 2018
Ustanovujúce zasadnutie obecného/mestského zastupiteľstva - príprava, priebeh administratíva
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
28. 11. 2018
Elektronické schránky
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
3.-5. 12. 2018
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
6. 12. 2018
Mzdová agenda na prelome rokov
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
11. 12. 2018
Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2017
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3