Podujatia

25. 6. 2019zmena termínu - pôvodne 20.6.2019
Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz pre obce a školy*
Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14
PRIHLÁŠKA
27. 6. 2019Termín je zrušený, nový termín 25.6.2019
Správa registratúry pre orgány verejnej moci a podnikateľské subjekty
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

25.-27. 9. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Podbanské, Grandhotel Permon
30. 9. - 2. 10. 2019
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon