Podujatia

19. 2. 2019Zmena miesta konania - Odborový dom kultúry Prešov
Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených I.
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
PRIHLÁŠKA
28. 2. 2019Zmena termínu - 21.3.2019
Správa registratúry pre stredné školy
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
PRIHLÁŠKA
Prešov, Štátny archív, Slovenská 40
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

2.-4. 4. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
26. 4. 2019
Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
2. 5. 2019
Financovanie, rozpočtovanie a nakladanie s majetkom nielen pre novozvolených
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1