Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Prihláška 

Podujatia

Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
3.-13. 9. 2018 Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín, celkovo 5 dní: 3.-4.9.2018 a 11.-13.9.2018 Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
7. 9. 2018 preložený seminár z 13.6.2018 Aplikácia zákonníka práce v praxi Prešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Tlačená pozvánka
13. 9. 2018 Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka *aplikačné zmeny v roku 2018* Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Maroš Bučko Tlačená pozvánka
17. 9. 2018 Úlohy obce v sociálno právnej ochrane a kuratele - Zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. od 1.4.2018 – pôsobnosť obce a financovanie Košice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD. Tlačená pozvánka
17.-19. 9. 2018 Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov, zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v náväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch,  v znení neskorších zmien, vymáhanie  daňových nedoplatkov - Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka. Hotel Vinnay, Vinné jazero Ing. Gašparovičová, JUDr. Ney Tlačená pozvánka
20. 9. 2018 Záškoláctvo a jeho postihovanie Prešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Marián Hoffmann, PhD. Tlačená pozvánka
25.-27. 9. 2018 Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Horný Smokovec, hotel Bellevue Ing. Michal Lažo, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo Tlačená pozvánka
5. 10. 2018 Vedenie pokladnice *z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly* Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Mária Kasmanová Tlačená pozvánka
10. 10. 2018 Miestne dane a poplatok za KO a DSO Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Iveta Ištoková Tlačená pozvánka
11. 10. 2018 Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Tlačená pozvánka
16. 10. 2018 Inventarizácia majetku záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
Archív pozvánok

Pripravujeme

Dátum Názov Miesto Lektori
14.-15. 11. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni Podbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová
14.-16. 11. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Podbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Michal Belohorec, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť