Podujatia

24. 4. 2019Zmena miesta konania, ODK, Námestie mieru 1, č.dv. 71
Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
Mgr. Vladimír Pirošík
PRIHLÁŠKA
Prešov, Hotel Lineas, Budovateľská 14
Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71
PRIHLÁŠKA
Košice, SBD II., Bardejovská 3
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
Ing. Dušan Mihok
PRIHLÁŠKA
Prešov, Hotel Lineas, Budovateľská 14
Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA
Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1
PRIHLÁŠKA
Hotel Chemes, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec
JUDr. Žofčinová Vladimíra PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

Jún 2019
Praktická príručka pre kronikárov - nová publikácia
Mgr. A.Krupová, Mgr. Ľ. Kováčová, Mgr. V. Pirošik