Podujatia

21.-25. 10. 2019Podujatie je zrušené.
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
PRIHLÁŠKA
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
PRIHLÁŠKA
Podbanské, Grandhotel Permon
JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

18.-20. 11. 2019
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Podbanské, Grandhotel Permon
20. 11. 2019
Úlohy mzdového účtovníka na prelome rokov
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
29. 11. 2019
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
6. 12. 2019
Susedské spory
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
10. 12. 2019
Účtovná závierka pre obce k 31.12.2019
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3