Podujatia

Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
21. 2. 2018 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018 Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
23. 2. 2018 Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017 Prešov, ODK - Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková Tlačená pozvánka
1. 3. 2018 Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresu Prešov a Sabinov* Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová Tlačená pozvánka
2. 3. 2018 Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresu Prešov a Sabinov* Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová Tlačená pozvánka
6. 3. 2018 Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 75/2015 Z.z.* Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Peter Gallovič Tlačená pozvánka
7. 3. 2018 Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov* Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová Tlačená pozvánka
8. 3. 2018 Finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. *praktické rady a príklady* Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Oxana Hospodárová Tlačená pozvánka
9. 3. 2018 Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Tlačená pozvánka
12. 3. 2018 Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov* Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová Tlačená pozvánka
15. 3. 2018 Cestovné náhrady *evidencia a účtovanie* Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Mária Kasmanová Tlačená pozvánka
21. 3. 2018 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2018 Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová Tlačená pozvánka
Archív pozvánok

Pripravujeme

Dátum Názov Miesto Lektori
5. 4. 2018 Komunitné plánovanie na obciach Prešov, ODK - Námestie mieru 1 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
6. 4. 2018 Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Miriam Majorová, PhD.
11.-13. 4. 2018 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl - 3 dni Podbanské, hotel Permon
17. 4. 2018 Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Erika Kusyová
19. 4. 2018 Hlavný kontrolór obce - zmeny po novele zákona o obecnom zriadení Prešov, ODK - Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
25.-27. 4. 2018 Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Podbanské, hotel Permon
3.-4. 5. 2018 Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl Štrbské Pleso, hotel Trigan Mgr. Agáta Krupová, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová
21.-23. 5. 2018 Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková , Ing. Tibor Schlosser, CSc.
6.-8. 6. 2018 Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni Podbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
6.-7. 6. 2018 Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni Podbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť