Podujatia

Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71
PRIHLÁŠKA
14. 2. 2019Nový termín!!
Správa registratúry pre obce  (Levoča)
Levoča, MsKS, Námestie Majstra Pavla 54
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

26. 2. 2019
Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
28. 2. 2019
Správa registratúry pre stredné školy
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
8. 3. 2019
Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2018 a výkon finančnej kontroly v praxi
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3