Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Členstvo v RVC 

Členstvo v RVC

RVC PREŠOV

 

Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 20j Občianskeho zákonníka.


AKO SA STAŤ ČLENOM

Členom RVC Prešov môžu byť mestá, obce a školy správnou subjektivitou.
Členom sa inštitúcia stane na základe vyplnenia a zaslania prihlášky za člena (iba nový člen) a zaplatení členského príspevku pre prislušný kalendárny rok na základe avíza o platbe podľa počtu obyvateľov, resp. žiakov k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
Členské je potrebné zaplatiť najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
Odporúčame zaplatiť členské do termínu 1. seminára, ktorého sa zúčastnite. V opačnom prípade budete za seminár platiť vložné ako nečlen.


Tlačivá potrebné k prihláseniu sa za člena RVC Prešov, k platbe členského na rok 2018 si môžete stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu.

 VÝŠKA ČLENSKÉHO NA ROK 2018

 

 

ČLENSKÝ POPLATOK NA KALENDÁRNY ROK 2018

Obyvateľ / žiak


do 250 obyvateľov/žiakov

25 € /škola/rok

od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov

0,10 €

od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov

0,07 €

od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov

0,05 €

nad 20.001 obyvateľov / žiakov

0,03 €

Iné právnické osoby

35 / rok

* Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 € / organizácia / rok


VÝHODY PRE ČLENOV

 

Po zaplatení členského pre príslušný kalendárny rok majú členovia tieto výhody:
- zľava pri poplatkoch za vzdelávacie podujatia
- prednostný výber pri zaraďovaní do projektov realizovaných RVC
- účasť na riadení - prostredníctvom volených orgánov

 


Prílohy na stiahnutie:
Prihláška za člena - školy
Avízo o platbe členského - školy
Spresnenie údajov o škole
Prihláška za člena - iné organizácie
Avízo o platbe členského - iné organizácie
Spresnenie údajov - iné organizácie
Prihláška za člena - obce
Spresnenie údajov o obci
Avízo o platbe členského - obce

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť