Členstvo v RVC

RVC Prešov

Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 20j Občianskeho zákonníka.

 

Členom RVC Prešov sa môžu stať:

- obce / mestá

- školy s právnou subjektivitou

- iné organizácie zriadené samosprávou (obcami, mestami, VÚC), ktoré nie sú založené za účelom zisku

 

Postup pri vzniku členstva:

1. prihlásenie sa za člena, resp. predĺženie členstva na prislušný kalendárny rok je už iba elektronickým spôsobom cez našu webovú stránku,
2. kliknite na tento link: https://www.rvcvychod.sk/presov/clenovia_prihlaska.php a vyplňte prihlášku,
3. na vami zadanú e-mailovú adresu vám príde výzva na úhradu členského poplatku,
4. po zaplatení členského poplatku budete pridaní do zoznamu členov a príde vám prístupové meno a heslo na vstup do zóny pre člena,
5. výška poplatku je podľa počtu obyvateľov, resp. žiakov, viď tabuľka nižšie,
6. členské sa uhrádza do 28.2. príslušného kalendárneho roka.


ČLENSKÝ POPLATOK

Obyvateľ/žiak

do 350 obyvateľov /žiakov *

35,- €/rok

od 351 - 3.000 obyvateľov / žiakov

0,10 €

od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov

0,07 €

od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov

0,05 €

nad 20.001 obyvateľov / žiakov

0,03 €

Iné právnické osoby

50,- €/rok

* Obce a školy do 350 osôb/žiakov platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 35 €/organizácia/rok.

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/žiakov a príslušného koeficientu.

 

Výhody pre členov RVC Prešov

Po zaplatení členského pre príslušný kalendárny rok majú členovia tieto výhody:
- zľava pri poplatkoch za vzdelávacie podujatia
- prednostný výber pri zaraďovaní do projektov realizovaných RVC 
- účasť na riadení - prostredníctvom volených orgánov

 Prílohy na stiahnutie:
Stanovy RVC Prešov