Fotoalbumy

Poslanci_Mikroregión Hornád_2023 Pridaný: 30.01.2023
Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov Pridaný: 05.09.2019
X. VZ RVC PO 30.1.2014 Pridaný: 05.02.2014
Príručka pre obecných a školských kronikárov - nová publikácia Pridaný: 16.09.2013
Zasadnutie Rady RVC Prešov 15. január 2013 Pridaný: 05.06.2013
Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce, Prešov Pridaný: 17.05.2013
Pracovné stretnutie pre tvorcov miestnych novín november 2012 Pridaný: 30.11.2012
Seminár pre hlavných kontrolórov 2009 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie novinárov miestnych a regionálnych novín 06 2011 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady 05 2011 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, RO a PO 05 2012 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady 18.-20. 4. 2012 Pridaný: 29.10.2012
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady Pridaný: 24.03.2010
Kurz podvojného účtovníctva - 06 -2009 Pridaný: 29.11.2009
Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov obcí a VÚC, 20.-22.5.2009 Pridaný: 18.06.2009
Účtovníctvo pre RO a PO, Nový Smokovec, 12.-13.5.2009 Pridaný: 17.06.2009
II.celosovenksé stretnutie pre stavebné úrady, 14.-15.5.2009 Pridaný: 17.06.2009
Ochrana osobných údajov, 3.3.2009 Pridaný: 09.03.2009
Tvorba obecných novín Pridaný: 25.11.2008
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl Pridaný: 24.11.2008
Stretnutie pre stavebné úrady máj 2010, Tatranská Lomnica Pridaný: 23.06.2010
15. výročie založenia RVC Pridaný: 30.10.2008
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl Pridaný: 20.04.2010
Školské jedálne Pridaný: 06.11.2008
Školské jedálne - 3.6.2009 Pridaný: 29.11.2009
Stretnutie starostov - 04/2008 Pridaný: 26.10.2008
Kurz hlavných kontrolórov Pridaný: 30.11.2009
Stavebné úrady - 09/2008 Pridaný: 26.10.2008
Vzdelávanie pracovníkov RVC - Čingov - 08-2009 Pridaný: 29.11.2009
Vzdelávanie prednostov úradov - Lipovce 02/2008 Pridaný: 26.10.2008
Novinári - 18.-19.11.2009 Pridaný: 29.11.2009
Vzdelávanie prednostov úradov - Šírava 10/2008 Pridaný: 26.10.2008
Polročné stretnutie starostov Pridaný: 31.10.2008