15 rokov RVC

K 15 RVC

Autor textu : Imrich KRAJŇÁK – starosta obce Sedlice

Interpret a gitara : Anton AŠTARY – starosta obce Kojatice

Na motívy ľudovej piesne : „A od Prešova“

Vytvorené : 30.10.2008 k 15. výročiu vzniku RVC na východe Slovenska

1. RVC je dobrá firma

ked še zejdze, ta je príma.

15 roky ked še stalo,

že RVC začínalo.

R: Ej, Košice dolina,

Michalovce rovina,

a ten Prešov na Toryše,

to je jedna rodzina.

2. Zo začatku sem tam nešlo,

no vytrimac tam še zešlo.

Neška už sme za vodami,

Bo RVC furt je s nami.

R: Ej, Košice ...

3. Školíme še pravidelne,

Dánsko sebe za vzor berme.

Po škoľeňu furt vešelo,

vychodňaroch dobrých veľo.

R: Ej, Košice ...Dear Lubka, Gabriela and Dusan.
I am home again.
In my luggage - in addition to my socks, underwear, shirt and tie - my lugage was filled with great and lovely memories from your excelent conference.
I am impressed by your cooperation. Everybody can feel, that the three education centres is three in one.
You are working for the same thing.  Idealistic, energetic, humorous and first of all - it rub of on the participants.
You really strengthen local goverment in your country.
Education is lifelong and is the best political weapon against centralism and corruption
For me it was a great experience to meet you again and feel the smel in the bakery
How well organized every thing was.
I am impressed
Please send my best greetings to the three chairmen/women of the boards.
Thank you for all
Thank you to George - without him there was no organization to day.
George made a marvellous work for me and for you when the "ship was launched" 15 years ago
Lot of greetings
Kai
.........................................................................

Milí Ľubka, Gabriela, Dušan.

Už som opäť doma.

V mojej batožine boli primiešané medzi ponožkami, spodnou bielizňou košeľou a kravatou aj fantastické a milé spomienky z vašej skvelej konferencie.

Som dojatý z vašej spolupráce. Každý musí cítiť, že tieto tri vzdelávacie centrá sú „tri v jednom“.

Pracujete pre spoločnú vec. Idealisticky, rázne, s humorom a s tým najpodstatnejším – v prospech účastníkov.

Vy skutočne posilňujete miestnu samosprávu vo vašej krajine, regióne.

Vzdelávanie je celoživotná práca a tiež tá najlepšia zbraň proti centralizmu a korupcii.

Pre mňa to bola fantastická skúsenosť Vás opäť stretnúť a „cítiť vôňu pekárne“.

A ako skvele boli všetky veci okolo zorganizované.

Som dojatý.

Prosím, odovzdajte môj pozdrav vašim predsedom RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

Ďakujem za všetko.

Poďakujte aj Jirkovi Švarcovi – bez neho by nič z toho neuskutočnilo.

Jirko vykonal obdivuhodnú prácu pre mňa a pre vás v čase, keď sa „loď spúšťala na vodu“ pre 15 rokmi.

S pozdravom,

Kai