Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1,

080 01 Prešov


e-mail: rvcpo@rvcvychod.sk

web: rvcvychod.sk


tel./záznamník: +421 51  7734215

mobil: 0915 910 400


Pracovníci:

Ing. Dušan Verčimak - riaditeľ

Tatiana Birošová - účtovníčka
Ing. Hana Stanislavová - administratíva