Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 

Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Informácie:Vykonáva lektorskú činnosť od roku 2003 v spolupráci s renomovanými vzdelávacími inštitúciami pôsobiacimi na trhu ďalšieho vzdelávania, ako Akadémia vzdelávania a Regionálne vzdelávacie centrum - v rôznych pobočkách na území Slovenskej republiky.

Lektorskú činnosť vykonáva výlučne v tematikách pre verejnú správu – samosprávu - RO, obce a mestá. Pri lektorskej činnosti vychádza aj z vlastných skúseností z každodennej praxe.

Vedie/a viedla ekonomickú a personálnu agendu v rôznych inštitúciách verejnej správy, vykonáva finančnú  kontrolu na území SR, vykonáva poradenstvo pre verejnú správu a samosprávu, je autorkou odborných článkov vo vydavateľstvách Raabe a Iura Edition, v odborných časopisoch pre verejnú správu a samosprávu.

Lektorovanie podujatí: 02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
08. 11. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce po 1.9.2019*
06. 11. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce*
05. 11. 2019 - Zmeny a aktuálizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019
23. 10. 2019 - KURZ RIADITEĽA ŠKOLY
08. 10. 2019 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku
03. 10. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
02. 10. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
29. 05. 2019 - NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28. 05. 2019 - NOVÝ zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. 04. 2019 - Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách*
27. 03. 2019 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
24. 01. 2019 - Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
22. 01. 2019 - Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
11. 04. 2018 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
09. 03. 2018 - Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení
07. 03. 2018 - Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení, obcí
09. 02. 2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení
07. 02. 2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení.
16. 11. 2017 - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
15. 11. 2017 - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
30. 05. 2017 - Pracovné stretnutie  PRE VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ - ÚČTOVNÍCTVO – ODPADY – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
18. 05. 2017 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE -  ako na mzdy krok po kroku
24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
21. 03. 2017 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov a ekonómov špeciálnych škôl *eGovernment pre školy v praxi, finančné riadenie školy*
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
28. 09. 2016 - Finančné riadenie školy - a zase sme všetci začiatočníci
27. 09. 2016 - Finančné riadenie škôl
25. 05. 2016 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v školách zriadených mestom Košice
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
20. 10. 2015 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a mzdárky špeciálnych škôl
08. 10. 2015 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015
07. 10. 2015 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015
28. 09. 2015 - PROJEKT Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy