Podujatia

Podbanské, Grandhotel Permon
Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.
PRIHLÁŠKA
Penzión Juliana, Zemplínska šírava
Ing. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová
PRIHLÁŠKA
21.-25. 10. 2019Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 2970/2019/67/1
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

15. 10. 2019
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
23. 10. 2019
Miestne a dane a poplatky
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
28.-29. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
2.-4. 12. 2019
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
Podbanské, Grandhotel Permon