Podujatia

2.-3. 4. 2020Seminár je zrušený, náhradný termín určíme neskôr
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Podbanské, hotel Permon
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Ing. Peter Skočen, Ing. Štefan Tebelák
PRIHLÁŠKA
30. 4. 2020Seminár (18.3.2020) je zrušený a nahradený bude študijným materiálom, prihlásiť sa môžete do 30.4.2020
Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárov
Seminár nahradený študijným materiálom
PRIHLÁŠKA
30. 4. 2020Seminár (23.3.2020) je zrušený a nahradený bude študijným materiálom, prihlásiť sa môžete do 30.4.2020
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

11.-13. 5. 2020
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Nový Smokovec, hotel Bellevue