Podujatia

Prešov, Odborový dom kultúry, estrádna sála
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

16. 1. 2019
Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018
Prešov, Odborový dom kultúry, estrádna sála
22. 1. 2019
Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
30. 1. 2019
Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3
6. 2. 2019
Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3