Pripravujeme

25.-27. 9. 2019
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
Podbanské, Grandhotel Permon
30. 9. - 2. 10. 2019
Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
28.-30. 10. 2019
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon