Riadenie materskej školy - nové požiadavky Plná kapacita - Môžete využiť termíny v KE a MI

Termín

13. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia riaditeľov MŠ, zástupcovia zriaďovateľov MŠ

Kapacita:

145

Uzávierka:

08.11.2019

Variabilný symbol:

1311

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Aktuálne zmeny v riadení materskej školy – práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávanie
  • Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky
  • Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou samosprávnych orgánov v materskej škole.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Dana Fedorová

24.10.2019 o 11:09

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na inovačné funkčné vzdelávanie. Podľa predpisov účinných do 31.8.2019 som absolvovala inovačné funkčné vzdelávanie a jeho platnosť mi trvá do novembra 2020. Kedy budem musieť opäť absolvovať toto vzdelávanie poľa nových predpisov? Ďakujem

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.