Meno, priezvisko, tituly:PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Informácie:

Materské školy

Lektorovanie podujatí: 20. 02. 2024 - Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov, vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu
20. 02. 2024 - Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov, vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu
20. 02. 2024 - Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov, vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu
15. 01. 2024 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky materských škôl a ZŠ s MŠ
24. 05. 2023 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
02. 05. 2023 - Riadenie materskej školy *aktuálne témy pre riaditeľky MŠ, ZŠ s MŠ*
02. 05. 2023 - Riadenie materskej školy *aktuálne témy pre riaditeľky MŠ, ZŠ s MŠ*
02. 05. 2023 - Riadenie materskej školy *aktuálne témy pre riaditeľky MŠ, ZŠ s MŠ*
13. 06. 2022 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
07. 04. 2022 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky
07. 04. 2022 - Riadenie materskej školy – nové požiadavky
07. 04. 2022 - Riadenie materskej školy – nové požiadavky
03. 08. 2020 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * videoseminár *
15. 06. 2020 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * video seminár *
13. 11. 2019 - Riadenie materskej školy - nové požiadavky
11. 11. 2019 - Riadenie materskej školy *nové požiadavky*
12. 10. 2018 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl
11. 10. 2018 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl
26. 09. 2017 - MATERSKÁ ŠKOLA - aplikácia právnych predpisov a ich zmien v praxi
25. 09. 2017 - Materská škola - aplikácia právnych predpisov a ich zmien v praxi
18. 03. 2016 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl
17. 03. 2016 - Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl