Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Fotoalbumy: Zasadnutie Rady RVC Prešov 15. január 2013